Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic

زندانی سیاسی آزاد باید گــردد

Mittwoch, März 03, 2010


!تجاوز مقدّس


مأموري كه با ذكر قرآني "فتح المبين!"، لباس زنداني را از تنش بيرون مي كند تا به او تجاوز كند، در گمان خود باور دارد كه به نوعي "عبادت" و انجام فريضه ديني مشغول شده است! عبادتي كه مثل وضو گرفتن در سرماي يخبندان صبح زمستاني و يا روزه گرفتن در يك روز تابستاني داغ، اگرچه احتمالا" براي عبادت كننده عملي آزار دهنده و دشوار است اما به هرحال نوعي عبادت است و با همه سختي اش، موجب خشنودي خدايش خواهد شد! زيرا اكنون "كيان اسلام" در خطر افتاده و بايد دشمنان ولي فقيه را با شديدترين وجهي كيفر كرد! براي اين مأموران، حفظ جايگاه ولي فقيه بر همه چيز حتي بر احكام دين خدا هم اولويت دارد و باور دارد با انجام اين كار، بهشت زير پاهاي پشمين او قرار خواهد گرفت.

اتفاق تلخي كه براي "علي كروبي" افتاد، يكي از هزاران مورد از اين دست برخوردهاي شديد با "دشمنان خدا" است. آنهايي كه او را دستگير كرده اند در مسجد تهديدش كرده اند كه علاوه بر ضرب و شتم و شكنجه هاي معمول، وي را در همان جا مورد "تجاوز جنسي" هم قرار خواهند داد. برخي با تعجب و افسوس مي پرسند مگر اين عمل از هيچ مسلماني بر مي آيد كه در "مسجد" يعني در خانه خدا دست به تجاوز جنسي بزند يا حتي درباره آن سخني بگويد؟ مگر مي شود در مسجد از اين سخنان گفت و از قهر خداوند نترسيد؟ و معتقدان و مذهبيون مي پرسند آيا خود رهبر از اين مسائل خبر دارد؟ و لابد خودشان هم پاسخ مي دهند:"محال است!"

اتفاقي كه براي فرزند آقاي كروبي افتاده، به طور غير مستقيم براي تنبيه پدر شجاع اوست كه پرونده تجاوزهاي جنسي را از پرده بيرون انداخت و بابت اين افشاگري، از تمام مواهب حكومتي اش محروم شد. اكنون به آقاي كروبي در خيابانها و مراسم حمله مي شود. در نمايشگاه مطبوعات و روز 22 بهمن او را مي زنند و فرزندانش را چنين مورد آزار قرار مي دهند. علت آزار دادن شيخ مهدي كروبي، سئوالي است كه او با ارائه اسناد محكم در اذهان ملت ايجاد كرد: "آيا براي حفظ نظام ولايت فقيه، مي توان به زندانيان بي پناه تجاوز كرد؟" اكنون بسياري از معتقدان سابق به نظام ولايت فقيه، دچار يك ترديد جدي شده اند و دفاع از اين نظام شبه سلطاني را به سهولت قبل انجام نمي دهند.

باري! تهديد "علي كروبي" به تجاوز جنسي در يك مسجد، از ديدگاه پيروان ولايت فقيه، نه تنها گناه محسوب نمي شود بلكه احتمالا" مباح نيز هست! در حكومت اسلامي ولايتي، هيچ چيز به اندازه "تمرد يا توهين به مقام معظم رهبري" جرم محسوب نمي شود و عقوبت هيچ جرمي بالاتر از اين نيست كه به رهبري توهين كنيد كه خود را جانشين خدا مي داند. مأموراني كه با نيت "قربه الي الله" به سوي زنداني هجوم مي برند تا بر جسم او تسلط يابند و او را بشكنند، مي دانند كه يكي از ابزار شكستن روح معترض زنداني، دريدن جسم اوست؛ با هر ابزاري و بخصوص با تجاوز جنسي! از سوي ديگر مي دانند اخبار اين وحشي گري و تجاوزها به ساير مردم نيز خواهد رسيد و باعث خواهد شد ساير دشمنان ولي فقيه از ترس چنين اتفاقي، ديگر به خيابانها نيايند و اعتراضها را متوقف كنند. اما اگر فرض كنيم تجاوزها، باعث مي شوند اعتراضها فرو بخوابند، آيا با فروكش كردن اعتراضها هم، تجاوزهاي جنسي در زندانهاي ايران فروكش خواهند كرد؟ بعيد است!

"ديده بان قانون" و نهادهاي انتظامي و قضايي در اين سرزمين ولايي، متوجه مناطقي هستند كه فقط كيان رهبري نظام و حاكميت ولي فقيه را تهديد مي كنند و كاري ندارند به نقاطي كه بر اخلاق و حقوق مردم صدمه مي زنند. نظام به كيان اخلاق عمومي و امنيت رواني مردم در روستاها و شهرستانها توجهي ندارد. از پادگانها غافل است و از آنچه در مدارس ديني و مدارس شهري مي گذرد، تعمدا" غفلت مي كند و روي بر مي گرداند. براي مسئولان نظام آمار بيماران ايدزي و بيماران جنسي كشور اهميتي ندارد. مهم نيست كه بسياري از اين بيماران جنسي، از مدارس طلبگي قم بيرون مي آيند و باز اهميتي ندارد كه قرار است اين بيماران جنسي، يعني طلبه هاي حوزه هاي علميه، مدارس آموزش و پرورش را اداره كنند و كار تربيت فرزندان ملت را بر عهده بگيرند.

اگر واقع بين باشيم؛ تجاوز جنسي در زندانهاي ايران، مدتهاست كه امري معمول است. تعرض به زنان زنداني در زندانهاي ايران چيز تازه اي نيست كه اخيرا" خبري از زندان گوهردشت ما را به آن حساس كرده باشد. سالهاست زنان زنداني مورد سوء استفاده مردان زنداني و بخصوص مأموران مرد قرار داشته و دارند. حتي در برخي پادگانهاي نظامي و اردوهاي بسيج دانش آموزي و در بسياري از حوزه هاي علميه و مدارس عادي نيز گزارشهاي مكرري از تجاوزهاي جنسي به كودكان، نوجوانان، سربازان وظيفه و زندانيان بي پناه ثبت شده اند. اخيرا" گزارشي از تجاوز يك معلم به هشت دختر مقطع دوم دبستان در روستايي از توابع مريوان منتشر شد. اين تنها خبر تكان دهنده از اين دست نيست.

اينك خبر نگران كننده اين است كه واگذاري مديريت مدارس آموزش و پرورش به حوزه علميه قم آغاز شده است. طبق مصوبه دولت كودتايي، قرار است اداره مدارس كشور به تدريج به روحانيون حوزه علميه قم سپرده شود كه بيشترين آمار "تجاوزهاي خاموش" از آنجا منتشر شده اند. به تدريج فرزندان ما در اختيار كساني قرار خواهند گرفت كه براي به راه آوردن ديگران، به يك ابزار فوق العاده دست يافته اند و مي توانند به وسيله آن، هرگونه روح اعتراضي را در جوانان فرو بيمرانند. آن ابزار تجاوز است. تجاوزي كه براي حفظ مباني نظام اسلامي، ديگر يك عمل كثيف محسوب نمي شود. بلكه امري مقدس و قابل تحسين است. "تجاوز مقدّس"!

بابک داد

Freitag, Februar 26, 2010

پس سبز مي شويم...

تاوان بهار را داده ايم! پس سبز مي شويمبدترين چيز براي يك مسافر مترو، يافتن گم شده اي است در متروي كناري! همان قطاري كه مسيري مخالف را مي رود و دستت به آن نخواهد رسيد! اين بدترين اتفاق مكن است. ممكن است چيزي يا كسي را در آن قطار ببيني كه سالهاست دوست داشتي ببيني و بيابي. اما ديدنش فقط براي يك نظر است و دنبال كردنش ناممكن! خيلي بايد بدشانس باشي تا در متروي كناري، گم شده ات را ببيني. بدتر اينكه دلباخته اش هم بشوي! گاهي من گم شدگانم را در هيبت يك آدم يا يك عكس گذران، در متروي روبرويي ديده ام كه با سرعت از كنارم رد شده است. حيرت و افسوس، تنها بازمانده اين اتفاق است! و تو با اين بازمانده، مي تواني بزني به خيابان و زير باران راه بروي.

گاهي در متروهاي تندروي پاريس، چيزهايي ديده ام از همين گونه. يا كساني را ديده ام از همين دست. و بعد با خيال آنها نوشته ام، خوانده ام، راه رفته ام و گاهي در خودم غرق شده ام.

يكبار "ندا" را ديدم. در متروي روبروي، نشسته بود و كتاب مي خواند. يكبار "سهراب" را، از خريد شب والنتاين بر مي گشت. يكبار يك جوان سبز را ديدم كه انگشتانش را سبزرنگ كرده بود و از پشت شيشه به من نشان مي داد. يكبار "تو" را ديده ام! تويي كه نمي شناسمت اما دركت مي كنم. تويي كه سرزمين مني. سرزميني دربند و خزان زده. سرزميني كه در سوداي بهاري سبز، به سرخي خون آغشته شده است. اينها را در قطار روبرويي ديده ام. اما تا سر برگردانده و برگشته ام، مترو روبرويي رفته است. ديدن اينها ولي، چيزي را در من زنده كرده كه تا ساعتها با من باقي مانده است؛ يادي، حسي، غمي يا طراوتي را.

متروي روبرويي، فرصتي است كه ما همواره از دست مي دهيم. سرمايه اي است كه ما هميشه از دست مي دهيم. زمان نادري است كه غالبا" از كف اش مي دهيم. سال قبل همين روزها، لابد "سهراب" داشت با مادرش شوخي مي كرد كه براي شب عيد، سبزه ها را "سبزتر" بكارد! چون مهندس موسوي، نامزد سبزهاست. لابد "ندا" داشت باطراوت تر مي شد. لابد "كيانوش" داشت براي سفر به كرمانشاه بليط مي خريد تا مادرش را ببيند. شايد زمستان از تلاش ما خسته شده بود. به بهار راه داد تا فرا برسد، اما در كمين تابستان آن را كشت. پارسال كسي فكر چنين زمستان سياهي را نمي كرد كه در آن سهرابها و نداها و كيانوش ها در خاك خفته باشند. كسي فكرش را نمي كرد باز بايد براي آزادي، دربند شويم. كه باز بايد براي زندگي، بميريم. كه براي شادي، باز بايد غصه دار شويم.

پارسال من هم فكر نمي كردم اين دالانهاي دراز مترو پاريس، مونس تنهايي من و يادآوري آن يادها باشند. از راهروهاي مترو بيرون مي آيم. باران ريزي بر صورتم مي ريزد. باران، بوي بهار مي دهد. سرشار مي شوم از اميد. اين روزها، اميدم را جايي جا نمي گذارم. چيزي درون من هست كه از روزهاي بهتري خبر مي دهد. مي دانم كه ياد كساني كه براي آزادي جان داده اند، براي اين هميشه با ماست كه هرگز فراموش نكنيم هدف چيست؟

بايد قدر زمان را بدانيم و بيشتر براي هدف مقدس مان تلاش كنيم. شايد اگر جدي تر بخواهيمش؛ بهار آزادي بر ما هم فرود آيد. بهاري كه تاوانش را از قبل داده ايم. اين خاك، گواه ماست. خاكي كه پيكر نوگلان ما را به وديعه گرفته، تا ما نيز مصمم تر قدم برداريم و سبزش كنيم. بهاري اش كنيم. ايمان دارم كه ما سبز مي شويم. ما هزينه يك بهار بزرگ را داده ايم. ما تاوان بهار را داده ايم و مي دهيم، پس سبز مي شويم.


بابک داد

Sonntag, Februar 07, 2010

موج بازداشت ‌های فله‌ای در آستانه سالگرد ۲۲ بهمن


رادیو آلمان: شماری دیگر از روزنامه‌نگاران و هنرمندان به خیل عظیم بازداشتی‌های زندان‌های جمهوری اسلامی پیوسته‌اند، ازجمله اکبر منتجبی، مهسا جزینی، احمد جلالی فراهانی، سمیه مؤمنی، زینب کاظم‌خواه، سما بهمنی و جمیله و بنفشه دارالشفایی

گفته‌می‌شود، روند بازداشتی‌ها تا روز ۲۲ بهمن ادامه خواهد داشت. به نظر می‌آید، حکومت ایران نمی‌تواند میزان حضور "جنبش سبز" اعتراضی در مراسم ۲۲ بهمن را ارزیابی کند. از این رو حکومت جمهوری اسلامی، به گزارش سایت "کلمه"، بازداشت فله‌ای روزنامه‌نگاران، خبرنگاران را در دستور کار مسئولان قرار داده است.

به گزارش خبر‌نگار "کلمه"، در ساعت ۳ سحرگاه روز یکشنبه (۱۸ بهمن / ۷ فوریه) اکبر منتجبی خبرنگار با سابقه‌ی از جمله روزنامه‌های "شرق" و "هم میهن" در خانه‌ی خود بازداشت شد. منتجبی در دوران انتخابات در روزنامه "اعتماد ملی"، متعلق به مهدی کروبی، دبیر یکی از سرویس‌های این روزنامه‌ی اصلاح‌طلب بوده است.

مهسا جزینی از همکاران روزنامه ایران (بخش اصفهان) و از فعالان حقوق زنان نیز در اصفهان بازداشت شده است.

احمد جلالی فراهانی دبیر اجتماعی خبرگزاری مهر که دیروز از این خبرگزاری اخراج شده بوده ساعاتی پس از ترک محل کار توسط نیروهای امنیتی و در خانه شخصی‌اش در تهران بازداشت شده و به زندان اوین انتقال یافت.

زینب کاظم‌خواه خبرنگار هنری ایسنا نیز ساعاتی پیش به لیست روزنامه‌نگاران زندانی اضافه شده است.

سمیه مومنی روزنامه‌نگار نشریه نسیم بیداری و از همکاران کمپین یک میلیون امضا نیز در فهرست بازداشتی‌های روز یکشنبه قرار داشته است.

سما بهمنی فعال حقوق بشر روز سه‌شنبه (۱۳ بهمن) توسط نیروهای امنیتی در شهر مهاباد بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد. به گزارش خبرگزاری هرانا (خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران) در این روز در پی عزیمت به شهر مهاباد برای پیگیری امور شخصی خود در مسیر برگشت در تاکسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد. تا کنون اطلاعی از سرنوشت این فعال حقوق بشر در دست نیست و خانواده نامبرده در نگرانی از سرنوشت وی به سر می‌برند.

محدودیت‌ها در زندان علیه خبرنگاران در بند

دو روزنامه‌نگار دربند در زندان رجایی‌شهر، احمد‌زید‌آبادی و مسعود باستانی تحت فشار بیشتری قرار گرفته‌اند. مسئولان قصد دارند دیگر زندانیان را علیه این دو نفر بشورانند.

به گزارش کلمه، بر اساس خبرهایی که از زندان رجایی‌شهر کرج رسیده، مسئولان زندان با قطع ملاقاتهای زندانیان هم‌بند احمد زیدآبادی و مسعود باستانی به آنها گفته‌‌اند که علت قطع ملاقات‌ها به خاطر اغتشاش‌های صورت گرفته توسط این دو نفر است.

Samstag, Februar 06, 2010

به نام آزادي، بگذار حاکمان صدای ما را رساتر بشنوند

!فصل نشستن نيست! بنشينيم يخ مي زنيم

روي سخن اين نوشته، با برخي از نخبگان جامعه است كه هنوز تصميم قاطعانه اي براي برخاستن نگرفته اند و عادت كرده اند اظهار تأسفي كنند و بگذرند. روي سخن اين نوشته با خود ماست، مايي كه بايد زودتر تصميم بگيريم و وارد ميدان عمل شويم و مردم را ياري رسانيم. مايي كه دچار "عادتِ اِاِاِ گفتن" شده ايم!

عده اي از ما اين روزها داريم عادت مي كنيم به شنيدن خبرهاي بد و فقط به اظهار تأسف كردن و به "اِاِاِ" گفتن! و اين عادت دارد تبديل مي شود به رژيم روزانه ما! مي شنويم فلاني و صد نفر ديگر را دستگير كرده اند؛ در جواب مي گوييم:"اِاِاِ!" بعد مي رويم و كارمان را ادامه مي دهيم! مي خوانيم فلاني را ترور كردند! نچ نچي مي كنيم و مي گوييم:"اِاِاِ"! بعد مي رويم خبر بعدي را مي خوانيم! تلفني زنگ مي زند:"شنيده اي به جوانان زنداني در عشرت آباد سپاه تجاوز ميشه؟" مي گوييم:"اِاِاِ؟" خيلي هم متأسف مي شويم اما باز به همان گفتن "اِاِاِ" بسنده مي كنيم و عملي درباره آنچه شنيده ايم انجام نمي دهيم. شايد نمي دانيم روزي شايد خبر مردن يا دستگيري يا ترور خودمان هم فقط يك "اِاِاِ" و نچ نچ را در اطرافيان باعث شود و باز به زندگي شان ادامه بدهند. ما غالبا" گمان مي كنيم اگر موضوع خبرها ما باشيم، احتمالا" بساط دنيا در هم پيچيده مي شود و جهان كن فيكون مي شود! اما اگر وضع به همين منوال پيش برود، ديگر براي كسي حساسيتي باقي نمي ماند تا براي ما چيزي بيشتر از يك اِاِاِ ساده نشان دهد. ما كم كم داريم به عادتي دچار مي شويم كه تلخ ترين خبرها را بشنويم و بدترين اخبار فقط يك "اِاِاِ" در ما ايجاد كند و تأثير آن اتفاقات به سرعت محو شود. و اين خيلي خطرناك است. براي هر ملتي اين خطرناك است، ما ايراني ها كه همينطوري هم در خطر زاده شده ايم و بايد بيشتر مراقب خودمان باشيم. خوشبختانه مردم هوشيار ما هرگز به "عادتِ اِاِاِ گفتن" مبتلا نشده اند و اين جاي شكر دارد.

گاهي سئوال مي كنم چه اتفاق ديگري بايد بيفتد تا ما را جدا" تكان بدهد، به خيابانها بكشاند و به خانه بازنگرداند؟ چه شوك ديگري مي تواند ما را از خلسه و از عادت "اِاِاِ گفتن" نجات دهد؟ رأيمان را دزديدند، جوانانمان را كشتند و زنداني كردند و در زندانها به آنها تجاوز كردند، شكنجه شان كردند و جسدشان را از خانواده ها مخفي ساختند. مادران عزادارمان را از سوگواري بر مزار عزيزانشان منع كردند و آنها را دسته دسته دستگير مي كنند. نخبگان سياسي ما را با تحقير به خانه نشيني مجبور كردند و ما هر روز به شنيدن خبرهاي تلخ دستگيري اين، يا سوء قصد به آن و ترور آن ديگري و كشتن آن ديگران عادت مي كنيم. بي اينكه بدانيم ما به عنوان كساني كه با افكار عمومي سر و كار داريم، مسئوليم كه خاموش ننشينيم. مسئوليم كه حساسيت هايمان را هر روز سوهان بكشيم، حسگرهايمان را هر روز تازه كنيم و اجازه ندهيم ديكتاتوري از ما ربات هايي بيروح بسازد كه ديگر هيچ خبري ما را تكان ندهد. اگر چنين نباشيم، مردمي كه با تمام وجودشان دارند سختي هاي اين روزها را درك مي كنند و با تمام حسگرهايشان دارند اين سختي ها را احساس مي كنند، از ما عبور خواهند كرد و روزي روزگاري در فرداي آزادي اين كشور، يقه روشنفكران خود را خواهند گرفت كه در روزهايي كه ما در آتش بوديم، چرا شما يخ زده بوديد؟ ما به آزادي، به مردم و به خود بدهكاريم و امروز فصل نشستن نيست. فصل همراهي با اين موج ميليوني آزاديخواهي است. بگذار حاكمان صداي ما را رساتر از هميشه بشنوند و باور كنند سكوت ما، علامت رضايت نيست.

در اين سرماي كشنده استبداد ديني، هر كدام از ما به عنوان نيروهاي مؤثر جامعه، نخبگان يا روشنفكران نبايد بنشينيم، نبايد بخوابيم، وگرنه يخ مي زنيم و مي ميريم. حتي اگر تا فرداهاي پيروزي زنده بمانيم، فرداها كه فرا برسند از نگاههاي سنگين و ملامت گر مردم، خواهيم مرد. و آن مردن، بد مردني است. پس "به نام آزادي" برخيزيم و مردم را تنها نگذاريم.


بابک داد

با اتهام "محارب" روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران را خطر اعدام تهدید می کند


در تاریخ ١٠ بهمن ماه نخستین جلسه محاکمه عده‌ای دیگر از معترضان تخلف و تقلب در انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. ١٦ شهروند ایرانی که در پی اعتراضات اخیر از جمله تظاهرات روز عاشورا دستگیر شده ‌بودند با اتهام "محارب" و " مفسد فی الارض" در برابر دادگاه قرار گرفتند.

یکی از این متهمان روزنامه‌نگار جوان امید منتظری همکار بسیاری از روزنامه‌ها و مجلات است که در تاریخ ٧ دی ماه بازداشت شده بود. بنا بر کیفر خواست صادر شده این روزنامه‌نگار برای فعالیت‌های مطبوعاتی و مصاحبه با رسانه‌های بین‌المللی به محاربه متهم شده است.

گزارش‌گران بدون مرز در این باره اعلام می‌کند : " رهبران جمهوری اسلامی گمان می‌کنند با اعدام می توانند ارامش را به کشور بازگردانند. تعدادی از حرفه‌کاران رسانه‌ها به "محاربه" متهم و خطر اعدام آنها را تهدید می‌کند. همه‌ی آنها به شکل غیر قانونی بازداشت و برای اعتراف تحت شدیدترین فشارهای قرار گرفته‌اند. این دادگاه‌های استالینی حتا بر مبنای قوانین قضاییی حاکم بر ایران نیز مضحکه‌ی عدالت است. ما بار دیگر به جامعه جهانی هشدار می‌دهیم : جمهوری اسلامی امروز می‌خواهد سنایوری وحشت خود اعدام مخالفان را به اجرا بگذارد."

امید منتظری همکار صفحات اندیشه روزنامه های توقیف شده شرق و کارگزاران در تاریخ ٧ دی ماه پس از معرفی خود به اداره پیگری اطلاعات بازداشت شد. یک روز پیش از آن ماموران وزارت اطلاعات پس از بازرسی منزل و ضبط کامپیوتر و وسایل شخصی، مهین فهمیی مادر امید را بازداشت و به محل نامعلومی منتقل کرده بودند. بنا بر گفته‌ی شاهدان امید منتظری و مادرش شدیدا از سوی بازجویان برای اعتراف به داشتن رابطه با برخی از سازمان‌های سیاسی مستقر در خارج از کشور تحت فشار قرار دارند. وکلای آنها تاکنون موفق به دیدار و مطالعه پرونده نشده‌اند از تاریخ برگزاری دادگاه مطلع نشده‌ و در روز برگزاری دادگاه نیز به آنها اجازه حضور در دادگاه داده نشده است.

" آیا جمهوری اسلامی می‌خواهد پس از ٢١ سال سرنوشت پدر را برای فرزند رقم زند؟ حمید منتطری پدر امید با هزاران زندانی دیگر در کشتار زندانیان سیاسی در سال ١٣٦٧ به قتل رسید."

در این محاکمه نیز همچنین محاکمات گذشته، وکلای زندانیان از دسترسی به پرونده موکلین و یا ملاقات با آنها محروم بوده اند. وکلای تسخیری ناشناسی نزدیک به نهادهای امنیتی از سوی دادستانی تهران برای دفاع از زندانیان برگزیده شده اند.

از سوی دیگر گزارشگران بدون مرز از بازداشت تعداد دیگری از روزنامه نگاران مطلع شده است :

دوشنبه ١٢ بهمن ماه علیرضا ثقفی سردبیر نشریه توقیف شده راه آینده پس از احضار به وزارت اطلاعات بازداشت شد. چند ساعت پس از بازداشت منزل وی از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازرسی و نوشته ها و کامپیوتر وی ضبط شده است. علیرضا ثقفی در روز ١١ اردیبهشت و در حاشیه تظاهرات اول ماه مه نیز بازداشت که در تاریخ ٢٠ خرداد با قرار وثیقه آزاد شد.

جمعه ٩ بهمن ماه علی اشرف فتحی روحانی وبلاگ نویس در حاشیه برگزاری مراسم چهلم آیت الهه منتظری بازداشت شد. این روحانی شناخته شده برای مواضع معتدل و و نقد افراط‌‌ گرایی فرزند یکی از فرماندهان شهید سپاه پاسداران است که در جنگ بین ایران و عراق کشته شده است.

٢٢ دی ماه عکاس هنری مهرانه آتشی به همراه همسرش در تهران بازداشت شد. این عکاس شناخته شده که سال ها با رسانه های جهانی همکاری می کرد در سال های اخیر به فعالیت های هنری روی آورده بود. علت بازداشت و محل بازداشت وی نامعلوم است.

در آستانه تظاهرات ٢٢ بهمن همچون همه رویداهایی تاریخی که به امکانی برای اعتراض مخالفان تبدیل می‌شود، شبکه اینترنت در بسیاری از شهرهای ایران با اختلال روبرو شده است. از سوی دیگر سایت رادیو زمانه از سوی " ارتش سایبری ایران" که گروه هکر های سپاه پاسداران هستند هک شد.

Sonntag, Januar 24, 2010

خامنه ای مردم را «گروهي معدود و فريب خورده» اعلام کرد

یادداشت سیاسی
مهدی سامع
این روزها در محافل سیاسی و رسانه های جمعی حرفهای زیادی در مورد سازش در بالا و افت جنبش عمومی نوشته و یا گفته می شود. بعضی از قسمتهای فرعی حرفهای سید علی خامنه ای که متناقض به نظر می رسد، انجام چند میزگرد و انتشار بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی به اضافه سطحی نگری به بحران کنونی (انتظار بی مورد حضور هر روزه مردم در خیابان) سبب آن شده که بازار این گونه تحلیلها پر رونق باشد. نکته جالب این که این تحلیلها در شرایط پس از قیام روز عاشورا که مهمترین دستاورد آن شکست راهکار «النصر بالرعب» بود صورت می گیرد. روز یکشنبه 6 دی (10 محرم، عاشورا) قیام رنگین کمان بیشماران در سراسر ایران و در میان آتش و خون ادامه پیدا کرد. صدای شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای به مثابه شعار محوری در سراسر جهان پیچید و مردم با شعار «اين همه لشگر آمده، عليه رهبر آمده» بلاواسطه واژگونی سلطنت مطلقه خامنه ای و اصل ولایت فقیه را هدف قرار دادند.

واقعه مهم دیگر در روز عاشورا این بود که نیروهای سرکوبگر رژیم به شمول اوباش لباس شخصی، بسیجیها و نیروی ویژه ضد شورش در نیروی انتظامی به همراه نیروهای امنیتی با بهره گیری از تمامی ابزار شناخته شده برای مهار یک خیزش خیابانی مجبور شدند از بعضی از مناطق تهران فرار کرده و این مناطق برای چند ساعت به صورت منطقه آزاد شده در اختیار مردم قرار دهند.

در چنین شرایطی کسانی که فوران خشم و نفرت عمومی از رژیم را برنمی تابند و مساله عبور مردم از اصل ولایت فقیه برایشان همچون کابوس است، عمد دارند تا با طرح موضوع سازش و مشروط کردن قیام مردم به مناسبات در بالا، فاتحه جنبش را بخوانند. برای کسانی که به عمق بحران غیرقانونی(بحران انقلابی) فعلی اشراف دارند و مشخصات این بحران را به درستی ارزیابی می کنند، پرواضح است که اگر سازشی در بالا صورت گیرد و ولی فقیه از سیاست بی دنده و ترمز دست بردارد و امتیازهایی جدی به طرف مقابل بدهد، نه فقط جنبش برای رسیدن به آزادی فروکش نخواهد کرد بلکه برای مردم این عقب نشینی سکوی جهش به جلو خواهد شد. نکات اصلی در حرفهای خامنه ای در ماه گذشته نشان می دهد که وی نه به دنبال سازش که به دنبال رقصاندن رقبا با ساز خودش می باشد. خامنه ای تظاهرات شکست خورده روز چهارشنبه 9 دی را به دروغ حرکت چند ده ملیونی مردم می نامد و همزمان مردم قیام کننده را آشوبگران می نامد.

پس از آن که «خس و خاشاک» نامیدن جنبش اعتراضی مردم توسط گماشته ولی فقیه منجر به شعله ور شدن این جنبش شد، پس از آن که به فاصله کمتر از 24 ساعت از حرفهای ولی فقیه در روز 29 خرداد1388 جنبش بیشماران حماسه 30 خرداد 1388 را آفرید و پس از قیامهای 18 تیر و 13 آبان و 16 آذر و بالاخره خیزش عمومی و سراسری روز عاشورا بدیهی است که در شکاف درون هرم قدرت کسانی برای فرستادن مردم از خیابان به پای تلویزیون به امید چانه زنی در بالا تلاش کنند. پرواضح است که در بین طرفداران سفت و سخت خامنه ای شکافی ایجاد شده و افرادی مثل علی لاریجانی، محسن رضایی، مطهری و....خواستار آن چنان سیاستی هستند که موسوی و کروبی را به قول خودشان سرعقل بیاورند. بدیهی است در شرایطی که احمد علم الهدی، عضو مجلس خبرگان و ‏امام جمعه مشهد مردم قیام کننده را «بزغاله و گوساله» می نامد و حسینیان در استعفانامه خود از تزلزل در سرکوب موسوی و کروبی اظهار نارضایتی می کند، افرادی هم پیدا شوند که مخالف «دميده شدن در آتش زير خاكستر» شوند. این از مختصات اصلی بحران غیرقانونی(بحران انقلابی) است که از آستانه نمایش انتخابات تمام حیات جامعه را تحت الشعاع خود قرار داده است. در چنین اوضاع و احوالی بدیهی است که شکاف درون هرم قدرت هر روز بیشتر و بشتر شود و اگر خامنه ای نمی تواند چنین بحرانی را مهار کند نه به علت دست کشیدن وی از سیاست بی دنده و ترمز و دست برداشتن از پشتیبانی از گماشته اش که به علت شکستن اتوریته اش در جامعه و در درون هرم قدرت است.

اگر خامنه ای به دنبال سازش و تعامل بود، باید با نفی سیاست «بی دنده و ترمز»، طرح هاشمی رفسنجانی که در نماز جمعه روز 26 تیرماه اعلام کرد را می پذیرفت. زندانیان سیاسی را آزاد می کرد و تیغ سانسور و توقیف را از گردن رسانه های خودی بر می داشت. اما حداقل چیزی که خامنه ای می طلبد تسلیم رقبا است. سیاست بی دنده و ترمز برای ولی فقیه یک راهبرد اساسی است. او می داند که اگر به طور واقعی شراکت در قدرت و ثروت را بپذیرد در شرایطی که اتوریته او به شدت ضربه خورده نمی تواند قیام را مهار کند. این درسی است که خامنه ای از سخنرانی محمد رضا شاه در روز 14 ابان سال 1357 گرفته است.

این ادعای دروغی است که خامنه ای به «دفع حداقلي و جذب حداكثري» اعتقاد دارد. امنیت ولایت او در ادامه سیاست سرکوب بی دنده و ترمز (البته تا جایی که قادر باشد) تعریف می شود

نگاهی به حرفهای خامنه ای برای مشخص شدن راهبرد اصلی بود مفید است.

خامنه ای در روز شنبه 19 دی با ماسک طرفدار قانون ظاهر می شود و می گوید:«در شرایط فتنه، کار دشوارتر و تشخیص سخت تر است. جوانان در مقابل برخی مسائل صبر پیشه می کنند که باید هم چنین باشد ولی هرگاه که زمان حضور در صحنه باشد، در میدان حاضر هستند. همه باید مراقب باشیم که با کارهای بی رویه، به فتنه انگیزی دشمن کمک نکنیم. جوانها مراقب باشند هر كار خودسرانه كمك به دشمن است. ورود افرادی كه شأن و وظیفه قانونی ندارند، قضایا را خراب می‌كند. در این شرایط غبارآلود باید خیلی با احتیاط و تدبیر و البته در وقت خود با قاطعیت عمل کرد.....اگر در این قضایا بدون دقت و درک کافی عمل شود ممکن است بیگناهانی که از این خباثتها بیزارند لطمه جدی ببینند. بنابراین همه باید از حرکت خودسرانه پرهیز کنند و همه چیز بر روال قانون انجام شود.»

در همین سخنان به اصطلاح قانونی خامنه ای جنبش مردم را «خباثت» و «فتنه انگیزی دشمن» معرفی می کند. او از اراذل و اوباش اش که آنان را جوانان می نامد می خواهد که «صبر» پیشه کنند و در مواقع لزوم «قاطعیت» نشان دهند. در حرفهای خامنه ای با توجه به شرایط پس از قیام عاشورا که نیروهای سرکوبگر نتوانستند خیزش مردم را مهار کنند هیچ نشانه ای از سازش و تعامل وجود ندارد. دستگیریهای گسترده وجود دارد. شکنجه جریان دارد. بیدادگاهها به صدور احکام جابرانه مشغول هستند و حتی ترور خیابانی برای ایجاد وحشت توسط عوامل خامنه ای صورت می گیرد. در میان همه ی این ستمگریها معلوم است که ماسک قانونگرایی فقط برای تیز کردن بیشتر حربه سرکوب به کار می رود.

خامنه ای در روز سه شنبه 29 دی 1388 در ديدار با مسئولان شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي و رؤساي ستادهاي دهه فجر به ریاست آخوند جنتی گفت:«در دوران فتنه و غبارآلود بودن فضا، وظيفه ي همه به ويژه خواص موضعگيري شفاف و پرهيز از سخنان و مواضع دوپهلوست.....دشمنان... تلاش دارند با كمك عوامل خود با تبليغات اين گونه وانمود كنند كه انسجام و جهتگيري واحد مردم دچار انشقاق و چند دستگي شده است.....در شرايط كنوني همه جريانها و گرايشهاي سياسي داخل نظام بايد خط و مرز خود را با دشمن به صورت شفاف مشخص كنند و در اين ميان وظيفه خواص به ويژه خواصي كه تأثيرگذاري بالايي دارند بيش از ديگران است....موضعگيري دوپهلوي خواص مطلوب نيست و خواص بايد مواضع خود را در قبال سخنان و اقدامات دشمن شفاف بيان كنند....افرادي كه داخل نظام جمهوري اسلامي هستند چه مواضعي دارند و آيا حاضر هستند از دشمن تبري بجويند؟....هنگامي كه عده اي در فضاي فتنه و غبارآلودگي با زبان اسلام را نفي و در عمل نيز جمهوريت نظام را نفي مي كنند و انتخابات را زير سؤال مي برند انتظار از خواص اين است كه مرز و موضع خود را شفاف مشخص كنند.»

همگان می دانند که روی سخن ولی فقیه با مردم نیست. او در همین سخنرانی جنبش مردم را «گروهي معدود و فريب خورده» اعلام می کند و پر واضح است که با خیزش بیشماران با زبانی جز دار و درفش سخن نگفته و نمی گوید.

مردم نیز با شعارهای خود بسیار شفاف پیام خود را به خامنه ای رسانده اند و هرکسی که نخواهد خودفریبی کند می داند که فریاد «مرگ بر خامنه ای» به عمومی ترین شعار جنبش تبدیل شده است.

روی سخن خامنه ای با میرحسین موسوی و مهدی کروبی است و این نشان می دهد که بیانیه شماره 17 آقای موسوی برای وی کافی نبوده و به نظرش «دوپهلو» بوده است. خواست خامنه ای از موسوی و کروبی این نیست که آنان به نظام جمهوری اسلامی نه کلمه کمتر و نه کلمه بیشتر اظهار وفاداری کنند. این کاریست که اینان بارها انجام داده اند. خامنه ای از «خواص به ويژه خواصي كه تأثيرگذاري بالايي دارند» در مورد نتیجه انتخابات تسلیم طلب می کند و در مورد خیزش بیشماران خواستار آن است که موسوی و کروبی این جنبش را «گروهي معدود و فريب خورده» اعلام کنند. بدین خاطر است که انعطاف موسوی در بیانیه شماره 17 نمی تواند برای مشگل خامنه ای چاره ساز باشد.

بیانیه شماره 17 آقای موسوی مثل بسته های تشویقی – تنبیهی کشورهای پنج به اضافه یک است. این کشورها فکر می کردند با دادن امتیاز می توانند رژیم را بر سر عقل بیاورند. در حالی که خامنه ای از کشورهای بزرگ می خواست که به اهداف و امیال او تن دهند. او آگاهانه چنین راهکاری را در مورد کشورهای بزرگ برگزیده بود. برای خامنه ای تنها قانونی مقدس است که حافظ منافع و امنیت ولایت ننگین اش باشد. برای همین است که در سخنرانی روز 29 دی خود هیچ گونه تعاملی با بیانیه میرحسین موسوی نشان نمی دهد و او را مثل اوباما و دیگر سران کشورهای بزرگ سنگ روی یخ می کند.

البته حرفهای روز سه شنبه 29 دي 1388 سید علی خامنه ای پیام دیگری هم دارد. در شرایط شکست راهکار النصر بالرعب و در شرایط پس از خیزش عاشورا و در شرایطی که جنبش رنگی کمان آزادیخواهی خود را برای تظاهرات اعتراضی روز 22 بهمن آماده می کند، درخواست او از شرکای سابق برای موضع گیری در مقابل جنبش مردم ایران نشاندهنده موضع ضعیف او در مقابل جنبش مردم است. این پیام را باید به طور جدی دریافت و برای خیزشی دیگر در روز 22 بهمن امسال آماده شد. خامنه ای مردم را «گروهي معدود و فريب خورده» نامیده است و مردمی که به خس و خاشاک احمدی نژاد جواب جانانه دادند به این توهین وقیحانه ولی فقیه نظام هم جواب مناسب خواهند داد.

سکوت را بشکنید : جمهوری اسلامی مظنون به ارتکاب به جنایت علیه بشریت

گزارشگران بدون مرز تشدید دستگیری و ادامه بازداشت‌های خودسرانه و غیر قانونی روزنامه نگاران در ایران را محکوم می‌کند.جمهوری اسلامی ایران با سرکوب هر انتقاد به نهادهای سیاسی و مذهبی حکومت ترور را برقرار کرده است که منجر به خودسانسوری گسترده و فرار روزنامه‌نگاران به خارج از کشور شده است. نگاهداری زندانیان در شرایط دشوار و انفرادی‌‌های دراز مدت، و در زندان‌های مخفی پایمال کردن حقوق اولیه و بینادین انهاست. این نوع زندانی کردن مخفیانه شکلی از " ناپدید کردن اجباری" و نقض حقوق بین‌المللی است که می تواند از مصادیق جنایت علیه بشریت بشمار اید. جامعه جهانی باید سکوت خود را بشکند.

در تاریخ ٢٤ دی ماه آزاد لطیف‌پوری مدیر نشریه دو زبانه کردی فارسی "یانه" در منزلش بازداشت و به محل نامعلوی انتقال داده شده است. ماموران وزارت اطلاعات در پی بازرسی منزل در و پنجره های خانه این روزنامه‌نگار را شکسته و اعضای خانواده وی نیز مورد توهین و تهدید قرار گرفتند. علت دستگیری و محل نگهداری روزنامه نگار رسما اعلام نشده است.

محل و وضعیت بازداشت بسیاری از روزنامه‌نگار بازداشت شده پس از ده ها روز هنوز به خانواده و وکلای آنها اعلام نشده است. از جمله کیوان مهرگان روزنامه‌نگار اعتماد، نسرین وزیری خبرنگار خبرگزاری ایلنا، عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار فرهیختگان، ماشااله شمس‌الواعظین سخنگوی کمیته دفاع از آزادی مطبوعات در وضعیت نامعلومی بسر می برند. از سوی دیگر خانواده عمادالدین باقی پس از مکالمه تلفنی کوتاهی با وی شدیدا از وضعیت سلامت این روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر ابراز نگرانی کردند. فاطمه کمالی احمدی سرای اعلام کرده است که همسرش در مکالمه خود بدون اعلام محل بازداشت خود به او گفته است "حالم خوب نیست". این روزنامه‌نگار به هنگام بازداشت در روز ٧ دی ماه از سوی ماموران تهدید به مرگ شده بود. عمادالدین باقی در سال ١٣٨٧ در زندان چندین بار قربانی نارسایی قلبی شده بود.

بنا بر اطلاعاتی که به گزارشگران بدون مرز رسیده است بسیاری از روزنامه‌نگاران بازداشت شده در بند ٢٤٠ زندان اوین بسر می‌برند که زیر نظر سپاه پاسداران اداره می‌شود.این روزنامه‌نگاران شدیدا برای اعتراف تحت فشار قرار دارند. نام این روزنامه‌نگاران بر خلاف قوانین قضایی در دفتر زندان و بر روی سایت دستگاه قضایی ثبت نشده است.

نعمت احمدی وکیل بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی از جمله مهسا حکمت، علی حکمت و محمدرضا زهدی می‌گوید: " مشکل عدم ملاقات با موکلین این است که مرحله بررسی پرونده از سوی "کارشناس پرونده" به مراحل قضایی آئین دادرسی اضافه شده است و این مرحله در قوانین ما پیش‌بینی نشده است. در این مرحله نه وکیل و نه حتا قاضی نمی توانند دخالت کند."

٢٦ دی ماه اعلام شد که هیات نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار سه نشریه را لغو کرد. این سه نشریه عبارتند از هفته‌نامه همت که پیش از این در تاریخ ٢٣ دی ماه از سوی شعبه نه دادگاه انقلاب تهران توقیف شده بود. نشریه موج اندیشه که از سوی گروه انتشاراتی همت منتشر می‌شد و روزنامه فرهنگ آشتی. دو نشریه همت و موج اندیشه قربانی تصفیه حساب های گروهی میان محافظه کاران شده اند. اما روزنامه فرهنگ آشتی پس از چند بار توقیف از سوی دادگاه‌های مختلف بالاخره از سوی هیات نظارت برای همیشه لغو امتیاز شد. بنا بر اطلاعیه‌ای که بر روی سایت این روزنامه منتشر شده است " علت لغو امتیاز این نشریه انتشار بیانیه های برخی از رهبران نظام و پاسخ این روزنامه به تذکر محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد " ذکر شده است. محمدعلی رامین از زمان تصدی به معاونت مطبوعاتی در آبان ماه سال جاری اخطار به روزنامه‌ها و تهدید روزنامه نگاران را افزایش داده است. مشاور تجدیدنظر طلب ‌احمدی نژاد در باره نفی هولوکست اعلام کرده بود که هدفش از " برخوردهای با مطبوعات به منظور "تلطیف" فضای رسانه‌ها است. "


گزارشگران بدون مرز ياد آور مي شود که ايران با ٤٢ روزنامه نگار و وب‌نگار زندانی ، بزرگترین زندان جهان برای روزنامه‌نگاران است.

تشديد فضاي امنيتي در تهران

ترس ماموران از شكل گيري تجمع مردم در سالروز تولد ندا آقا سلطان

صحنه هائي از دلاوري مجيد توكلي و يار زنداني اش در بیدادگاه نظام

متني كه در زير آمده برگرفته از وبلاگ سالهاي سبز است :
اينكه امروز اين وبلاگ را راه انداختم آن هم در اين دوره اي كه خطر بسيار جدي براي وبلاگ نويس ها وجود دارد تنها و تنها اين بوده است كه افراد بي نام و نشاني كه بدور از چشم رسانه ها و بي هيچ چشمداشتي برا ي آزادي من و شما هزينه مي دهند در اذهان زنده بمانند و دلاوري هايشان از چشمها و ذهن ها دور نماند.
قضيه از اين قرار است كه چند روز پيش يكي از همسايگانمان كه نمي خواهم حتي شغلش را بگويم تا مشكلي براي پسرش پيش بيايد و به اين بسنده مي كنم كه اصلا سياسي نيست داشت برايم دردل مي كرد و با تاثري عجيب از اتفاقي كه چند روز پيش فرزندش شاهد بوده است صحبت مي كرداو مي گفت فلاني پسرم تعريف مي كرد كه چند روز پيش در شعبه 15 (دادسرا) بوديم كه سه تا از دستگير شدگان جنبش سبز را آوردند پيش قاضي صلواتي .از اين سه نفر دو نفرشان را نمي شناختم اما سومي را مي گفتند كسي است كه چادر سرش كرده و شعار مي داده كه موقع فرار كردن او را گرفته اند(فهميدم اين شخص سوم همان مجيد توكلي بوده است).همسايه مان ادامه داد كه پسرش گفته است وقتي اون پسره كه چادر سرش بود امد جلوي قاضي و قاضي از او پرسيد اتهامات را قبول دارد يا نه پسره با صداي بلند و درحاليكه سينه اش را صاف كرده بود گفت :من وجدان نداشته همه شماها را در اين بيدادگاه بزرگ گواه ميگيرم كه به انچه كرده ام و انچه شما نگذاشتيد تمامش كنم افتخار مي كنم.
قاضي گفت مي خواستي چكار كني:گفت مي خواستم روسياهي بزرگتان را به ملت ثابت كنم.همسايه مان از قول پسرش مي گفت كه قاضي گفت اين مزخرفات را نمي خواهد ادامه بدهي كه اون پسره(مجيد توكلي)عكس خامنه اي را نشان داد گفت مزخرف او چهره بالاي سرتوست كه نوكري اش را مي كني .مزخرف آن نظام دروغين و آلوده شماست كه قاضي گفت دهنتو ببندو داد زد بندازيدش بيرون .نفر دوم هم جوانكي بود كه وقتي قاضي صلواتي به او گفت مي خواستيد چكاركنيد در روز عاشورا گفت آقاي قاضي مي خواستيم( دراين لحظه به سمت قاضي يورش برد و يقه قاضي صلواتي را گرفت كه بزند )وهياهويي عجيب بلند شد و طرف را در دادگاه گرفتند زير مشت و لگد.همسايه مان اين را كه تعريف مي كرد گفت به پسرم گفته ام اين را براي هيچ كس تعريف نكند اما خودم دلم نيامد و نتوانستنم پيش اين و آن نگويم چون با خودم گفتم اون بنده خدا كه اينجور از جونش گذشته چقدر الان دلش مي خواسته كه بقيه بدونند چطور واستاده جلوي اينها..همسايه چيزهاي ديگري هم گفت كه متاسفانه اگر بگويم ناخوداگاه مشخصات منبع معلوم مي شود .بنابر اين به همين بسنده مي كنم كه خدارا شاهد مي گيرم بر اينكه آنچه گفتم عين نقل قول ادم شريفي است كه اينها را برايم تعريف كرد و مي دانم افرادي كه انجا بوده اند وقتي اين را بخوانند خودشان مي دانند كه راست است اين حرفها و اميدوارم توكلي هرجا كه هست بشنود كه اين دلاوريش انعكاس يافت.

Mittwoch, Januar 20, 2010

برلین؛ اعتراض گسترده به برگزاری مراسم حکومتی دهه فجر

......قرار است جشن بزرگی برگزار شود اما به خاطر صدها نامه، ایمیل و تلفن های اعتراضی به هتل ماریتیم برلین، مدیریت هتل اکنون درمانده است که چگونه این قرارداد را لغو کند. پلیس برلین هم از برگزاری این مراسم راضی نیست
***

شهرزادنیوز: به مناسبت فرا رسیدن سالگرد انقلاب 57، از سوی سفارت ایران در آلمان، روز 9 فوریه 22 بهمن مراسمی در هتل "ماریتیم" برلین با حضور سفیران کشورهای خارجی، نمایندگان شرکت‌های بزرگ آلمانی و عده‌ای از پزشکان برگزار می‌شود.

این مراسم که عده‌ای از ایرانیان نیز به آن دعوت شده‌اند، از هم اکنون با اعتراض شدید ایرانیان و شخصیت‌های مستقل آلمانی مواجه شده است.

در فراخوانی که از سوی "لوتس بوکلیچ"، سردبیر نشریه الکترونیکی "ایران آکتوئل"، برای اعتراض به برگزاری این مراسم در برلین، منتشر شده، آمده است که ضمن اعتراض به برگزاری این مراسم، تظاهرات اعتراضی در مقابل هتل ماریتیم نیز برگزار خواهد شد.

وی در ادامه فراخوان، همه دمکرات‌ها را به شرکت در این اعتراض فراخوانده است.

اعتراضات

لوتس بوکلیچ در گفتگویی تلفنی با شهرزادنیوز گفت: قرار بود که جشن بزرگی برگزار شود. اما به خاطر صدها نامه، ایمیل و تلفن های اعتراضی به هتل ماریتیم، مدیریت هتل اکنون درمانده است که چگونه این قرارداد را لغو کند. آن‌ها تازه پس از اعتراضات و با خبر شدن از احتمال برگزاری تظاهرات در مقابل هتل ماریتیم، متوجه قبح این عمل شده‌اند و می‌ترسند که با تیترهای منفی رسانه‌ها و عکس‌های تظاهرات، بر وجهه این هتل بین‌المللی لطمه وارد شود.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد نظر پلیس برلین در این باره گفت: البته پلیس برلین هم از برگزاری این مراسم راضی نیست. در مذاکراتی که با مرکز پلیس به عمل آمد، آن‌ها یادآور شدند که طبق قوانین بین‌المللی، موظف به حفظ امنیت سفارت‌خانه هستند، اما به سهم خود مایلند که این مراسم هرچه کوتاه تر برگزار شود.

وی در رابطه با شرکت سفیران کشورهای خارجی و نمایندگان شرکت‌های بزرگ از سراسر آلمان، گفت: ما از روز چهارشنبه نامه‌هایی مبنی بر قبح شرکت در این مراسم دولتی را آن هم در زمانی که آزادی‌خواهان در ایران دستگیر، زندانی، شکنجه و حتا اعدام می‌شوند، برای همه این دعوت شدگان ارسال می‌داریم. تلاش ما این است که برگزاری این مراسم را، به کمک ایرانیان و غیر ایرانیان، با اعتراض گسترده به نقض فاحش حقوق بشر در ایران مبدل کنیم.

از او درباره تماسش با ایرانیان معترض مقیم برلین پرسیده شد. پاسخ داد: با ایرانیان طرفدار آزادی برای ایران در تماس است. و افزود: باید هزینه نقض حقوق بشر را برای ناقضین آن بالا برد و نگذاشت که از سویی همه حقوق انسانی، مدنی و دمکراتیک شهروندان در کشوری زیر پا گذاشته شود و از سوی دیگر، نمایندگان چنین رژیم‌هایی با استفاده از امکانات مالی متعلق به همان شهروندان، برای خود مراسم تبلیغاتی به راه بیاندازند.

چند تن از ایرانیان دست اندر کار که نخواسته اند نامشان فاش شود، گفته اند: که نه تنها به برگزاری این مراسم در برلین، بلکه در هر کشور دیگری مخالفند و در حال سازمان دهی اعتراضات هستند.

شایان ذکر است که این مراسم در تاریخ 9 فوریه از ساعت 8 شب در هتل ماریتیم، واقع در مرکز شهر برلین، کورفورستن دام، خیابان اشتائفنبرگ، شماره 26 برگزار خواهد شد.

Sonntag, Januar 17, 2010

کمک به زلزله زدگان هائیتی به سختی پیش می‌رود


رادیو آلمان: امدادگران سازمان ملل در مناطق مختلف هائیتی مراکز توزیع آذوقه و دارو ایجاد کرده‌اند. فرودگاه پورتوپرنس، زیر کنترل نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. هدف از این کار پیشبرد بهتر امر کمک‌رسانی اعلام شده است. دولت هائیتی تعداد کشته‌شدگان را حدود ۱۰۰ هزار نفر می‌داند. ازنظر یک کارشناس سازمان ملل، زلزله هائیتی یکی از بزرگترین فاجعه‌هایی است که این سازمان در طول تاریخ خود می‌شناسد. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه‌ی آمریکا که به هائیتی رفته است، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که آمریکا به این کشور کمک خواهد کرد و کمک‌های آن محدود به امدادرسانی به زلزله‌زدگان نخواهد بود.


زلزله زدگان از کمبود آب، غذا و وسائل بهداشتي رنج مي برند

موسسه هاي امدادرساني کمک رساني به زلزله زدگان هائيتي را افزايش داده اند.
جان باگ، از اعضاي موسسه خيريه "کودکان را نجات دهيد"، در ارتباط تلفني از پورتوپرنس با شبکه خبري بي بي سي، گفت اين موسسه امروز ارسال آب، غذا و وسائل بهداشتي را براي دو هزار نفر در بيمارستاني در پورتوپرنس آغاز کرد. قرار است فردا 15 تن اقلام بهداشتي ارسال کنيم. ما بر سرعت امداد رساني افزوده ايم تا اطمينان حاصل کنيم کمکها زودتر به دست قربانيان مي رسد. اما اکنون، با گذشت پنج روز از زلزله، زمان بحراني براي کودکان و خانواده هاي آنهاست. ما هنگام توزيع کمک و غذا مراقب هستيم نظم و آرامش حفظ شود و کمکها به دست کساني که بيشترين نياز را دارند برسد. يکي از نگرانيها، شيوع بيماري است. آسيب پذير ترين قشر، کودکان هستند. اکنون صدها هزار نفر در سرپناههاي موقت اسکان داده شده اند. اين در حالي است که با کمبود آب و شرايط بهداشتي نامناسب روبرو هستند. اين امر مي تواند باعث افزايش بيماري شود. به همين دليل بايد اطمينان حاصل شود که آب، غذا و اقلام بهداشتي کافي براي قربانيان فراهم شود. گروهي از افراد ما به شهرها و روستاهاي خارج از پورتو پرنس اعزام شده اند. آن مناطق هم به شدت تخريب شده و کمک زيادي دريافت نکرده اند. بر اساس اطلاعاتي که اين گروه در اختيار ما خواهند گذاشت، به آن مناطق نيز امداد رساني خواهيم کرد.

اخبار سرکوب مطبوعات در ایران

٢٥ دی ماه - هیات نظارت بر مطبوعات در ایران مسئول نظارت بر خبرگزاری‌های داخلی هم شد

قانون "اصلاح قانون مطبوعات" برای اجرا به وزارتخانه های دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شده است. با ابلاغ این قانون، هیات نظارت بر مطبوعات در ایران از این به بعد، بر خبرگزاری های داخلی هم نظارت خواهد کرد. محلس شورای اسلامی در آذرماه امسال با اصلاح ماده یک قانون مطبوعات، مصوب سال 1364 موافقت کرده بود. این قانون اکنون از سوی محمود احمدی نژاد برای اجرا ابلاغ شده است. در تبصره ای که به ماد ه یک این قانون افزوده شده همچنین گفته می شود که مدیرعامل و نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری‌ها ، دارای همان مسئولیت‌هایی هستند که برای مدیر مسئول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.

٢٥ دی ماه - هفته نامه همت نزدیک به طرفداران محمود احمدی نژاد با درخواست دادستان و رای شعبه نه دادگاه انقلاب اسلامی تهران توقیف شد. این نشریه برای دومین بار به یک اتهام توقیف شده است. در بهمن ماه سال گذشته نیز این هفته نامه بازهم به دلیل " توهین به مقامات مسئول" از سوی هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود. در هر دو بار "همت" با انتشار عکسی از هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور اسبق ربر روی جلد وی را عاملی اصلی تضعیف دولت نامیده است.

٢٥ دی ماه - مهدی گیلانی و فرشاد عزیزی دو روزنامه نگار عطرک که در روزهای ١٠ و ١١ دی ماه بازداشت شده بودند با سپردن وثیقه تا برگزاری دادگاه خود آزادی شدند.

اسامی روزنامه نگاران و وب نگاران دستگیر شده از تاریخ ٢٣ خرداد ١٣٨٨

فهرست روزنامه نگاران و وب نگاران دستگیر شده دستگیری حرفه کاران رسانه ها در ایران ادامه دارد. گزارشکران بدون مرز فهرستی از بازداشت شدگان را منتشر اما يادآور می شود که در پی موج دستگیری گسترده در روزهای گذشته از سرنوشت ده ها روزنامه‌نگار و وب‌نگار ایرانی بی اطلاع است.

روزنامه نگار

ــ1. احمد زیدآبادی

ــ2. کیوان صمیمی بهبهانی

ــ3. سعید لیلاز

ــ4. بهمن احمدی امویی

ــ5. عیسی سحرخیز

ــ6. مسعود باستانی

ــ7. سعيد متين پور

ــ8. رضا رفیعی فروشانی

ــ9. امید سلیمی

ــ10. رضا نوربخش

ــ11. مهدی حسین زاده

ــ12. رحیم غلامی

ــ13. ساسان آقایی

ــ14. محمد نوری زاد

بازداشت از تاریخ ٧ دی ماه

ــ15. عمادالدین باقی

ــ16. مصطفی ایزدی

ــ17. ماشااله شمس الواعظین

ــ18. بدرالسادات مفیدی

ــ19. مرتضی کاظمیان

ــ20. کیوان مهرگان

ــ21. نسرین وزیری

ــ22. رضا تاجیک

ــ23. مهسا حکمت

ــ24. علی حکمت

ــ25. محمد رضا زهدی

ــ26. محمد صداق جوادی حصار

ــ27. بهرنگ تنکابنی

ــ28. کیوان فرزین

ــ29. روزبه کریمی

وب نگار

ــ30. رضا اصلانی

ــ31. مزدک علی نظری

ــ32. محمد داوری

ــ33. علی اصغر جمالی

ــ34. فواد شمس

ــ35. فرهاد شرفی

ــ36. منصوره شجاعی

ــ37. پریسا کاکایی

ــ38. مهرداد رحیمی

اسامی روزنامه نگاران و وب نگاران زندانی پیش از ٢٣ خرداد ١٣٨٨

ــ1. عدنان حسن پور

ــ2. محمد صدیق کبودوند

ــ3. مجتبی لطفی

ــ4. حسین درخشان

ــ5. محمد پور عبداله

موج جدید دستگیری : ١١ روزنامه‌نگار و وب‌نگار در بازداشت

پس از بازداشت عمادالدین باقی ، مصطفی ایزدی و احتمال بازداشت علیرضا بهشتی شیرازی مدیر سایت کلمه ماشااله شمس الواعظین سخنگوی انجمن صنفی روزنامه نگاران و عضو کمیته دفاع از آزادی مطبوعات در شبانگاه ٧ دی ماه در منزلش بازداشت شد.

مرتضی کاظمی روزنامه نگار و همکار بسیاری از روزنامه ها اصلاح طلب و سایت های اطلاع رسانی نیز در منزلش از سوی ماموران شخصی پوش بازداشت شد.

بدرالسادت مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، کیوان مهرگان روزنامه نگار روزنامه اعتماد و نسرین وزیری خبرنگار پارلمانی ایلنا نیز از جمله بازداشت شدگان هستند.

رضا تاجیک روزنامه نگار فرهیختگان که به تازه گی از زندان آزاد شده بود نیز امروز ٨ دی ماه مجددا بازداشت شد.

محمد جواد صابری روز یکشنبه ٦ دی ماه در خیابان انقلاب بازداشت شده است.

منصوره شجاعی همکار سایت های مدافع حقوق زنان از جمله بازداشت شدگان روز گذشته است.

اتهام و محل دستگیری این روزنامه نگاران همچنان نامعلوم است گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که در پی موج دستگیری گسترده از سرنوشت ده ها از روزنامه‌نگار و وب‌نگار ایرانی بی اطلاع است.

١ دی ماه - آزادی فریبا پژوه و نفیسه زارع‌کهن، دو روزنامه‌نگار زندانی

فریبا پژوه، روزنامه‌نگاری که ۳۱ مرداد ماه امسال بازداشت شده بود، ظهر امروز پس از تحمل ۱۲۴ روز حبس، با قید وثیقه پنجاه میلیون تومانی از زندان آزاد شد. پس از دستگیری فریبا پژوه،‌ قرار بازداشت موقت دو ماهه برای او صادر شد، که با پایان یافتن این مدت دو ماهه، قرار بازداشت برای دو ماه دیگر نیز تمدید شد و اکنون در پایان این مدت وی با تودیع وثیقه آزاد شده است. فریبا پژوه، یک ماه اول بازداشت‌اش را در حالی که با اتهامات گوناگونی مواجه شده بود، در یک سلول انفرادی گذرانده و با پایان یافتن بازجویی‌ها به بند عمومی ٢٠٩ زندان اوین منتقل شده بود. پرونده وی با یک مورد اتهام «تبلیغ علیه نظام» به دادگاه ارسال شده است. نفیسه زارع‌کهن، روزنامه‌نگار و از اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت و همسرش حجت شریفی‌نیا نیز که سیزدهم آبان ماه بازداشت شده بودند نیز‌ عصر امروز با قرار کفالت صد میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شدند.

به نقل از سایت خبرنگاران ایران


--------------------------------------------------------------------------------

٢٩ آذر – محمد نوری زاد روزنامه نگار و مستند ساز پس از احضار از سوی پلیس امنیت بازداشت شد. روزنامه نگار سابق روزنامه کیهان و مدیر وبلاگ گاه نوشت بنا بر اطلاعیه دادسرای انقلاب به اتهام " تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات" تفهیم اتهام شده است. این روزنامه نگار که در بعد از اعتراضات گسترده مردی به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد با انتشار نامه ای سرگشاده انتقادات شدیدی را متوجه آیت اله خامنه ای و مقامات دولتی و دستگاه قضایی کرده بود یم روز پیش از بازداشت در وبلاگش از احضار خود خبر داده بود. برای محمد نوری زاد قرار وثیقه صادر شد اما این روزنامه نگار منتقد به دلیل عدم توان تامین وثیقه زندانی شده است.

٢٣آذر - سخت‌ترین و سیاه‌ترین روزها برای آزادی مطبوعات در ایران بیانیه «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات» در مورد فشار و تهدید روزافزون علیه مطبوعات مستقل

آزادی مطبوعات در ایران یکی از سخت‌ترین و سیاه‌ترین روزهای عمر خود را تجربه و سپری می‌کند. اعمال فشارها و تهدیدهای گوناگون و هر روزه علیه روزنامه‌نگاران منتقد و مطبوعات مستقل و غیرخودی در ایران، از انتخابات 22خرداد 1388 به این‌سو، عمق و شدتی روزافزون یافته است. این وضع به‌شدت ناگوار و تأسف‌بار که با حضور جمعی از روزنامه‌نگاران ایران در زندان‌ها به‌وضوح خودنمایی می‌کند، در عرصه‌ی توقیف مطبوعات نیز هر روز قربانی جدیدی می‌گیرد.

هنوز از توقیف روزنامه‌ی «سرمایه» چند هفته‌ای سپری نشده، روزنامه‌ی‌ «حیات‌نو» به‌شکلی غیرقانونی از ادامه‌ی فعالیت مستقل و انتقادی خویش بازمی‌ماند. «هیأت نظارت بر مطبوعات» بی‌توجه به تصریحات و تاکیدات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (به‌ویژه اصول سوم، نهم، بیست‌ و چهارم، و یکصد و شصت ‌و هشتم) و نیز تبصره ذیل ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را انحصارا" در محاکم کیفری استان با حضور هیأت منصفه و به‌صورت علنی ممکن دانسته)، «آزادی مطبوعات» را مورد تحدید روزافزون قرار داده است. درحالی‌که به تاکید قانون و به تصریح صاحب‌نظران علم حقوق، توقیف روزنامه‌ها، نوعی مجازات و نیز امری کیفری محسوب می‌شود و نیازمند حکم دادگاه است، هیأت نظارت بر مطبوعات به‌گونه‌ای غیرقانونی به توقیف نشریات «غیرخودی» همت گماشته، هر روز نشریه‌ای را به تیغ توقیف، بی‌جان می‌سازد و وضع ناگوار آزادی بیان و عقیده را در ایران، اسف‌بارتر می‌کند.

افزون بر توقیف نشریات منتقد و مستقل، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد اسلامی به‌مثابه‌ی بازوی اجرایی برای تهدید آزادی مطبوعات، به اقداماتی غیرقانونی دست می‌یازد؛ چنان‌که در هفته‌ی پیش، به چهار روزنامه‌ «تذکر» می‌دهد که چرا اظهارات برخی از عالی‌ترین مقام‌های نظام سیاسی جمهوری اسلامی را تیتر و برجسته کرده‌اند، و یا فعالیت خبرگزاری‌های خارجی را برخلاف استانداردهای جهانی، برای چند روز (در نیمه‌ی آذرماه) محدود می‌سازد. تداوم فشارها و تهدیدها علیه فعالیت آزاد و امن مطبوعات و صاحبان عقیده در ایران، به موارد پیش گفته، محدود و منحصر نمی‌شود؛ علاوه بر فیلترینگ گسترده علیه سایت‌های «غیرخودی» و منتقد، دستگاه‌های امنیتی نظام بی‌ هیچ پروایی مسئولان پایگاه‌های اطلاع‌رسانی را در داخل ایران به تعطیلی فعالیت‌های خبری خویش، ملزم و مجبور می‌کنند؛ به‌عنوان نمونه «میزان» پایگاه اطلاع‌رسانی وابسته به نهضت آزادی ایران فعالیت خود را این‌گونه، متوقف ساخته است.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با اعتراض شدید نسبت به تداوم روندهای غیرقانونی، دائر بر اعمال فشار روزافزون علیه آزادی بیان و عقیده و مطبوعات در ایران، و نیز تداوم بازداشت‌ها و تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم روزنامه‌نگاران، بار دیگر صاحبان قدرت را در جمهوری اسلامی به رعایت معیارهای جهان‌شمول در مورد آزادی مطبوعات و نیز احترام به تصریحات قانون اساسی فرامی‌خواند.

٢٢ آذر - وثیقه ٥٠٠ میلیون تومانی برای زید آبادی و کفالت برای باستانی

محمد شریف از تودیع وثیقه 5 میلیارد ریالی برای احمد زیدآبادی و صدور قرار كفالت برای مسعود باستانی خبرداده است. این وکیل دادگستری در گفتگو با ایلنا از ثبت لایحه اعتراضی نسبت به احکام احمد زیدآبادی و مسعود باستانی خبر داده و گفت: لایحه اعتراض به احکام صادره در مورد محکومیت‌های احمد زیدآبادی و همچنین اعتراض به حکم صادره در مورد محکومیت مسعود باستانی، در دادگاه بدوی صادر کننده احکام فوق ذکر به ثبت رسید. وکیل زیدآبادی ادامه داد: در رسیدگی بدوی به اتهامات موكلم تصور محکومیت به شکل صادرشده به ویژه درخصوص محکومیت ایشان به ممنوعیت مادام‌العمر وی از هر گونه تحلیل کتبی و شفاهی را نداشتم و امیدوارم که دادگاه تجدید نظر براساس قوانین موضوعه جمهوری اسلامی رسیدگی کند. وی با بیان اینکه محکومیت مادام العمر در قوانین جمهوری اسلامی ایران موضوعیت ندارد، اظهار داشت: منطق حاکم بر احکام حقوقی و پیشینیه‌هایی که اینجانب تا به حال به عنوان وکیل مشاهده کرده یا شنیده و یا خوانده‌ام، صدور حکم محکومیت مادالعمر از تحلیل مسایل سیاسی را مشاهده نکردم و نحوه نظارت اجرای احکام بر اجرای چنین محکومیت نیز نامشخص است به این ترتیب به صدور حکم قانونی امیدوارهستم. شریف درباره پرونده مسعود باستانی نیز گفت: با توجه به اینکه شغل موکلم روزنامه‌نگاری است و روزنامه‌نگار در برابر خدمات راجع به شغل خود مانند همه مشاغل دستمزد می‌گیرد، پیگیرد روزنامه نگار به لحاظ انجام کارهای قانونی راجع به شغل خبرنگاری مبنای قانونی ندارد به همین دلیل به ناچار چشم امید به دادگاه تجدید نظر دوخته‌ام.

وکیل مسعود باستانی ادامه داد: در خصوص پرونده این موکلم نیز قرار کفالت صادره شده، اما با توجه به مذاکرات همکارم با دفتر دادگاه تجدید نظر، در حال حاضر ما با این پرسش مواجه هستیم که آیا دادگاه تجدید نظر در خصوص اجرای این قرار تصمیم اتخاذ خواهد کرد یا خیر؟ وی در مورد پرونده عبدالله مومنی نیز گفت: درخصوص این پرونده درصدد انجام تشریفات قانونی جهت مطالعه پرونده و تنظیم لایحه هستم. شریف در پاسخ به این پرسش كه آیا دادگاه برای تبدیل قرار بازداشت موکلان شما به وثیقه یا كفالت تصمیمی اتخاذ نكرده است، گفت: در مورد تامین وثیقه صادره در پرونده زیدآبادی با توجه به اینکه مبلغ وثیقه اولیه 250 میلیون تومان بود این مبلغ یک بار به ٣٥٠ میلیون و بار دیگر به ٥٠٠ میلیون تومان افزایش یافت و در حال حاضر تمام تشریفات قانونی جهت تودیع وثیقه صورت پذیرفته است.

٢١ آذر تذکر وزارت ارشاد احمدی نژاد به روزنامه آفتاب یزد

اداره كل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي معاونت امور مطبوعاتي به روزنامه آفتاب یزد تذکر داد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا در این تذکر آمده است: در استمرار تخلفات مكرري كه موجب تذكرات كتبي معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني و هيات نظارت بر مطبوعات به آن روزنامه شده است، در روزنامه مورخ 5شنبه 19 آذر با چاپ يك آگهي تبليغاتي در صفحه اول خود براي رسانه هاي بيگانه و ضدانقلاب، مجددا اقدام به مقابله با رسالت مطبوعاتي و تخطي از ماده 2 و همچنين بند 5 و 9 ماده 6 از قانون مطبوعات كرده ايد. از اين رو، بار ديگر به آن نشريه تذكر داده مي شود تا رويه خلاف مصالح ملي خود را رها كرده و بر نقض تعهدات قانوني خويش در روزنامه آفتاب يزد اصرار نورزيد. ٢١ آذر - ملاقات ساسان آقایی با خانواده خانواده ساسان آقایی، روز گذشته در زندان اوین با این روزنامه نگار دربند ملاقات کردند. این ملاقات که به صورت حضوری و فقط بیست دقیقه بوده است به گفته خانواده ساسان آقایی، این روزنامه نگار همچنان در سلول انفرادی نگهداری می شود. آنها وضع روحی ساسان آقایی را خوب توصیف کرده و اتهام منتشب به این روزنامه نگار را، تبلیغ علیه نظام ذکر کردند.. سایت جرس به نقل ازخانواده آقایی گزارش داده که ساسان تا کنون دو بار تحت بازجویی قرار گرفته است.

٢١ آذر - قرار وثیقه و آخرین دفاع سحرخیز

صدور قرار وثیقه ٥٠ میلیون تومانی براي اسماعيل صحابه و محمد حسين خوربك از سوی شعبه ٣ بازپرسي دادسراي انقلاب، اخذ آخرین دفاعیه عیسی سحرخیز در شعبه سوم بازپرسی دادسرای انقلاب از دیگر خبرهای مربوط به زندانیان سیاسی و مطبوعاتی است.

١١آذر - فراخوان خبرنگاران رسانه‌های اروپایی برای آزادی فریبا پژوه

فریبا پژوه را آزاد کنید

در تاریخ اول شهریور ماه ١٣٨٨ فریبا پژوه روزنامه‌نگار ایرانی در منزلش بازداشت شد. چهار ماه پس از دستگیری، وی همچنان بدون تفهیم اتهام در زندان اوین بسر می برد.

پس از آخرین دیدار، خانواده اش از ضعف و بیماری وی ابراز نگرانی کرده‌اند. تا امروز وکیل این روزنامه نگار موفق به مطالعه پرونده وی نشده است.

فریبا پژوه جرمی جز انجام وظیفه اش یعنی اطلاع رسانی مرتکب نشده است.

ما خبرنگاران رسانه های اروپایی خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط فریبا پژوه هستیم. امضای خود را برای طومار آزادی فریبا پژوه به آدرس freefariba@gmail.com ارسال کنید. این طومار در کشورهای مختلف اروپایی به سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران داده خواهد شد.

کمیته حمایت بین المللی برای آزادی فریبا پژوه

٩آذر - هنگامه شهیدی به شش سال و نود و یک روز زندان محکوم شد. هنگامه شهیدی که در تاریخ ١٠ آبان با سپردن نود میلیون تومان از زندان آزاد شده بود از سوی شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب تهران به شش سال و سه ماه و یک روز زندان برای " اقدام عليه امنيت کشور از طريق اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنيت کشور از طريق حضور در اغتشاشات مورخ شنبه ۲۳تا ۲۷ خرداد ماه که موجب اخلال در نظم عبور و مرور شهروندان و اختلال ترافيکی در شهر و ايجاد بلوا و آشوب، عاليت تبليغی عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی از طريق مصاحبه با شبکه ضد انقلاب بی‌بی‌سی در تاريخ ۲۳ خرداد و گزارش اغتشاش به شبکه مزبور و امضاء بيانيه‌های تبليغی عليه نظام از جمله کمپين يک ميليون امضا، کمپين لغو قانون سنگسار، امضاء بيانيه‌های تهيه شده خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص نقص حقوق بشر در ايران و تبيلغ عليع نظام از طريق وبلاگ نويسی" محکوم شده است. وکسل این روزنامه نگار اعلام کرده است به این حکم اعتراض خواهد کرد.

٩ آذر - فیاض زاهد عضو شورای سردبیری روزنامه توقیف شده اعتماد ملی که در تاریخ ٢٤ مرداد در خیابان از سوی ماموران لباس شخصی بازداشت شده بود ، با سپردن وثیقه صد میلیون تومانی از زندان تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.

٦ آذر – کاوه جوانمرد همکار نشریه توقیف شده کرفتو و دیگر نشریات محلی کردستان در تاریخ ٣٠ ابان با پایان یافتن مدت محومیت خود از زندان آزاد شد. این روزنامه نگار در تاریخ ٢٦ آذر ماه ١٣٨٦ در سنندج دستگير و در تاريخ ٢٧ ارديبهشت ماه ١٣٨٧از سوی شعبه شش دادگاه سنندج و در پشت درهای بسته به دو سال زندان و سپری کردن مدت محکومیت خود در زندان مراغه محکوم شد. وی در فروردین ماه ١٣٨٨ مجددا به زندان سسندج انتقال یافت.

٣ آذر - محمد عطریانفر مدیر بسیاری از روزنامه های اصلاح طلب از جمله همشهری، شرق و شهروند با سپردن ٥٠٠ میلیون تومان وثیقه آزاد شد. وی در تاریخ در تاریخ ٢٥ خرداد بازداشت و به بند ٢٠٩ زندان اوین انتقال یافته بود. محمد عطریانفر که از سوی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی به شش سال زندان محکوم شداست اول بار در سری دادگاه های استالینی برگزار شده در تهران محاکمه شده بود.

٢ آذر - روزنامه همشهری از سوی هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقیف شد. علت توقیف این روزنامه انتشار تصویری از معبد بهائیان در یکی از تبلیغات این روزنامه است. ائین بهائیت در ایران ممنوع و بهائیان در این کشور شدیدا سرکوب می شوند. از سوی دیگر این روزنامه پرتیراژ که در مالکیت شهردای تهران است قربانی جنگ های درون جناحی محافظه کاران حاکم بر ایران است. محمد باقر قالیباف شهردار تهران و یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران از رقیبان محمود احمدی نژاد محسوب می شود. همشهری آنلاین در تاریخ سوم آذر ماه خبر لغو توقیف روزنامه را از سوی دادگشتری تهران منتشر کرد" همشهری روز ٤ آذر انتشار خواهد یافت. "

١ آذر - در همین روز اعلام شد که روزنامه خبر نزدیک به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیگر منتشر نخواهد شد. این روزنامه همچنان به شکل آنلاین به فعالیت خود ادامه خواهد داد. در آخرین نسخه انتشار یافته سردبیر روزنامه از فشار محافل افراطی طرفدار احمدی نژاد گلایه کرده بود.


--------------------------------------------------------------------------------

٣٠ آبان – دادستان خرم آباد خواهان توقیف هفته نامه آفتاب لرستان شد. این نشریه نزدیک به مسئولان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرم آباد در آخرین شماره عکسی از علاالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس ایران را در هیات یکی از شخصیت های سریال تلویزیونی منتشر ساخته بود. توقیف این نشریه درپی جنگ قدرت برخی از محافل نزدیک به قدرت در دو شهر استان لرستان انجام می گیرد پیش از این دونشریه پیغام بروجرد و بهار بروجرد فربانی این جنگ قدرت محافل نزدیک به حاکمیت شده بودند.

٢٨ آبان – سعيد شريعتی از زندان آزاد شد روزنامه نگار بسیاری از روزنامه های نزدیک به حزب مشارکت صبج امروز از زندان آزاد شد. این روزنامه نگار در تاریخ ٧ مرداد ماه با حکم سعید مرتضوی دادستان انقلاب تهران بازداشت شد. این روزنامه نگار در تاریخ ٢٤ خرداد ماه نیز بازداشت شده بود که پس از یک روز ازاد شد. سعید شریعتی با سپردن وثیقه و به ظور موقت در انتظار پایان محاکمه از زندان آزاد شده است.

٢٧ آبان - کامبيز نوروزی، دبير حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران، به حبس و شلاق تعزيری محکوم شد وکيل کامبيز نوروزی از محکوميت موکل خود به دو سال حبس تعزيری و ۷۶ ضربه شلاق تعزيری از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب خبرداد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع آقای نوروزی به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی موکلش را به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی" محکوم کرده است. کامبیز نوروزی، ،روز یکشنبه در مراسم هفتم تیر امسال توسط نیروز انتظامی در برابر مسجد قبا تهران دستگیر شد و حدود دوهفته در بازداشت به سر برد.

به گفته وکیل آقای نوروزی، موکلش در هیچ یک از ستادهای انتخاباتی حضور نداشته و هیچ فعالیت تبلیغی انجام نداده است.

آقای علیزاده طباطبایی گفت که به حکم صادره اعتراض خواهد کرد.

٢٦ آبان - بهمن احمدی امویی دوباره به سلول انفرادی منتقل شد

براساس خبرهای دریافتی از بند ٣٥٠ اوین بهمن احمدی امویی ، روزنامه نگار دیشب دوباره به سلول انفرادی منتقل شد

وی پیش از این نیز شصت و پنج روز در بند ٢٠٩ اوین در سلول انفرادی بوده است

پس از انتقال بهمن احمدی امویی به سلول انفرادی تمامی تماس های تلفنی زندانیان بند 350 با خانواده هایشان قطع شده است

گفته می شود علت انتقال احمدی امویی و قطع تلفن های بند ٣٥٠ به خاطر اعتراض شب گذشته زندانیان حوادث پس از انتخابات در این بند به شرایط نامناسب رفاهی و بهداشتی این بند بوده است

جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی نیز دیروز در نامه ای به دادستان تهران نسبت به وضع نامناسب بند 350 زندان اوین که تعدادی از زندانیان حوادث پس از انتخابات در آن نگه داری می شوند ،اعتراض کرده بودند

در بخشی از این نامه آمده است

بیش از پنج ماه از بازداشت عزیزان ما در حوادث پس از انتخابات ما می گذرد اما هنوز وضعیت بسیاری از آنان نامشخص و مبهم است.تعدادی از آنها به تازگی به بند ٣٥٠ زندان اوین منتقل شده اند. این بند از امکانات بهداشتی و رفاهی بسیار اندکی برخوردار است . ما به شدت نگران سلامت عزیزان خود هستیم، چرا که علی رغم ابتلای اکثر زندانیان به آنفولانزا و سرما خوردگی شدید، وسایل گرمایی مناسب در این بند موجود نیست و دارو و درمان به موقع در اختیارشان قرار نمی گیرد. بهداری زندان اوین نیز رسیدگی های لازم را جهت سلامت عزیزان ما انجام نمی دهد

٢١ آبان - مزدک علی نظری، روزنامه نگار و سردبير سايت "خبرنگاران صلح" از چند روز پيش بازداشت شده است. علی نظری در تماس کوتاهی با خانواده اش، بازداشت خود را تاييد اما از مکان نگهداری خود اظهار بی اطلاعی کرد. هنوز از علت بازداشت و اتهام او اطلاعی در دست نيست. اين روزنامه نگار تنها زندگی می کرد به همين دليل خبر يازداشت او ديرتر از حد معمول منتشر شده است. علی نظری در سال ۸۶ يکی از برندگان جايزه شادروان «مهران قاسمی» بود که از سوی انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران برای يادبود اين رونامه نگار فقيد برگزار شد

٢٠ آبان - هیأت مدیرۀ رادیو بین المللی فرانسه در اطلاعیه ای که روز سه شنبه منتشر شد، ضمن ابراز نگرانی شدید خود از وضعیت سلامتی فریبا پژوه که با بخش فارسی این رادیو همکاری داشته است، خواستار آزادی این زن جوان روزنامه نگار شد. در این اطلاعیه آمده است که فریبا پژوه در حالی سومین ماه بازداشت خود را در زندان آغاز می کند که تا به حال امکان دیدار وکیل مدافعش را نداشته است. خانوادۀ فریبا پژوه که روز یکشنبۀ گذشته با وی در زندان دیدار داشته اند او را در وضعیت جسمی نامساعدی یافته اند. مدیریت رادیو بین المللی فرانسه در اطلاعیۀ خود به شرایط بسیار بد زندان اشاره می کند و می نویسد که این روزنامه نگار پس از گذراندن یک ماه در سلول انفرادی اکنون با یک زندانی متهم به جرائم عادی هم بند است.

١٨ ابان - هادی حیدری روزنامه نگار و کاریکاتوریست با سپردن وثیقه از زندان آزادی شد ـ این روزنامه نگار هفده سی‌ مهرماه در مراسم دعای کمیل بازداشت و به بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شده بود. وی پس از ده روز حبس انفرادی و حدود 21 ساعت بازجویی، به تازگی به بند عمومی این زندان منتقل شده بود. اتهام او «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است.

١٦ آبان – فرهاد پولادی خبرنگار آژانس فرانس پرس عصر امروز از زندان آزاد شد. وی به همکارانش گفت " من به خانه برگشتم و خوشحال است که به نزد پسرش بازگشته است. طبق قانون مرا آزاد کردند و رفتار ماموران با من مودبانه بود."

١٢ آبان - قرار بازداشت عیسی سحر خیز مجددا تمدید شد. ینا جعفری یكی از وكلای عیسی سحرخیز با اعلام این خبر به ایلنا، گفت:‌ پس از آنكه قاضی شعبه سوم دادگاه انقلاب قرار بازداشت دوماهه سوم موكلم را تمدید كرد، روز گذشته به شعبه رسیدگی كننده به پرونده موكلم مراجعه و به این قرار اعتراض كردم. گفتنی است تبلیغ علیه نظام و نشراكاذیب از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارجی از اتهامات وی عنوان شده است.

١٢ آبان – علی پیر حسینلو همکار بسیاری از سایت های اصلاح طلب و وبلاگ نویس الپر از زندان آزاد شدو این وبلاگ شناخته شده ایرانی پس از ٥٠ روز زندان به همراه همسرش فاطمه ستوده از زندان آزاد شدند.

١١ ابان – رضا نوربخش سردبیر روزنامه فرهیختگان به شش سال زندان محکوم شد. این روزنامه نگار برای همکاری با سایت جمهوریت و تبلیغ علیه جمهوری سلامی به یکسال و برای "شرکت در تظاهرات ٢٥ خرداد به ٥ سال زندان محکوم شده است. پیش از او روزنامه نگار دیگر فرهیختگان مسعود باستانی به شش سال زندان محکوم شده بود. رضا رفیعی فروشانی روزنامه نگار مستقل و همکار بسیاری از رسانه های داخلی و بین المللی نیز به پنج سال حبس قطعی و ٧ سال زندان تعلیقی محکوم شده است. این روزنامه نگاران در سری دادگاه های استالینی برگزار شده در تهران محاکمه شده اند. و در این نمایش مجبور به قرائت نامه ای از اعتراف اجباری خود شدند.

١١ آبان - خبرنگاران: روزنامه «سرمایه» یكی از روزنامه‌های تاثیرگذار و صاحب‌سبك نزدیك به گروه‌های اصلاح‌طلب، بعدازظهر امروز پس از 1350 شماره، لغو امتیاز شد و از ادامه فعالیت مطبوعاتی خود بازماند.

مدیرمسئول این روزنامه در گفت و گو با سایت «خبرنگاران ایران» با تایید خبر لغو امتیاز «سرمایه» گفت:« طبق معمول چند سال اخیر ما خبر لغو امتیاز روزنامه خود را در خبرگزاری فارس دیدیم و تا این لحظه هنوز هیچ گونه ابلاغ رسمی‌ای مبنی بر لغو امتیاز روزنامه به ما نشده است. با وجود این خبر خبرگزاری فارس كه به نقل از روابط عمومی معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد اعلام شده است حاكی از لغو امتیاز روزنامه ماست.»

حسین عبده تبریزی كه روزنامه «سرمایه» از مرداد ماه سال 1384 تا كنون به مدیرمسئولی او منتشر شده است همچنین به «خبرنگاران ایران» گفت : «استناد خبر خبرگزاری فارس به تبصره ماده قانونی11 قانون مطبوعات است و یكی از دلایل لغو امتیاز سرمایه را رعایت نكردن این تبصره اعلام كرده است. این تبصره هم مربوط است به صلاحیت مدیرمسئول روزنامه كه احراز آن شرایطی دارد از جمله تابعیت ایرانی، سن بالای 25 سال، صلاحیت علمی و یا اعتقاد به قانون اساسی كه اینجانب البته نه سن و سالم كاهش پیدا كرده و نه تابعیت خود را تغییر داده‌ام و نه اعتقاد خود به قانون اساسی را از دست داده‌ام و بنابراین روشن نیست كه دقیقا بر چه مبنایی با استناد به این ماده قانونی روزنامه سرمایه را لغو امتیاز كرده‌اند.»

مدیرمسئول روزنامه سرمایه همچنین با تاكید بر غیرقانونی بودن و غیرحقوقی بودن لغو امتیاز این رسانه اصلاح‌طلب به استناد دیگر خبر خبرگزاری دولتی فارس اشاره كرده و گفت:« در متن خبر این خبرگزاری آمده است كه روزنامه یرمایه تغییراتی در قطع و شكل ظاهری و روش كار خود داده كه منطبق با مجوز روزنامه نبوده و غیرقانونی شناخته شده‌اند و از این امر هم به عنوان دلیلی دیگر برای لغو امتیاز سرمایه یاد كرده است در حالی كه در طول تمام سال‌های انتشار این روزنامه، سرمایه با شكلی واحد منتشر شده و تغییری هم نكرده است و همواره روزنامه‌ای اقتصادی – اجتماعی باقی مانده است.بنابراین چنین دلیل‌تراشی‌هایی معقول به نظر نمی‌رسد.»

در همین حال عبده تبریزی از اقدام وكلای روزنامه سرمایه برای پیگیری حقوقی موضوع نیز خبر داد و افزود:« آقایان دلیل حقوقی برای این اقدام خود نداشتند.»

به گفته مدیرمسئول «سرمایه» اقدام هیئت نظارت مطبوعات در لغو امتیاز این روزنامه با توجه به فضای سیاسی حال حاضر كشور فارغ از جریانات سیاسی و تمامیت‌خواهی‌های دولتی نبوده است. عبده در این باره به خبرنگاران ایران گفت:« به هر حال وقتی كه در آستانه روز قدس 3 نشریه را توقیف كردند و اكنون در آستان 13 آبان نیز سرمایه را لغو امتیاز می‌كنند، نمی‌توان این اقدامات را خارج از چارچوب كنش‌های سیاسی اخیر بررسی كرد.»

با تعطیلی روزنامه سرمایه دست‌كم 60 روزنامه‌نگار دیگر نیز به جرگه روزنامه‌نگاران بیكار ایران می‌پیوندند.

١٠ آبان- هنگامه شهیدی باوثیقه ٩٠میلیونی آزاد شد

هنگامه شهیدی یكی از متهمان حوادث اخیر روز یكشنبه از زندان اوین آزاد شد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، رییس شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران متهم را با پذیرش تودیع وثیقه به مبلغ نود میلیون تومان از زندان آزاد كرد. اولین جلسه دادگاه متهم روز یكشنبه در همین شعبه برگزار شد كه بعد از قرائت كیفرخواست دادستان، متهم برای دفاع از خود از دادگاه تقاضای استمهال (مهلت) كه قاضی شعبه با تقاضای متهم موافقت كرد. جلسه بعدی رسیدگی به اتهامات متهم متعاقبا برگزار خواهد شد.

٨ آبان - رحیم غلامی روزنامه نگار در تاریخ ۶ آبان ٨٨ در شهر اردبیل بازداشت شد . این روزنامه نگار در سال و جهت اجرای کم یک سال تعزیری به زندان اردبیل منتقل شد. وی در تاریخ ۲۲ فروردین ۸۷ توسط ماموران امنیتی در اردبیل بازداشت شده بود. در شعبه یک دادگاه انقلاب اردبیل ابتدا به ٥ سال زندان وتبعید محکوم شد اما این حکم از سوی دادگاه تجدید نظ به اتهام " تبلیغ علیه نظام" به یک سال زندان قطعی محکوم تعدیل یافت. رحیم غلامی با نشریاتی چون "مهر اردبیل"،"فروغ آذربایجان"،"یاشیل مغان" و "یارپاق" همکاری داشت.

٩آبان – هنگامه شهیدی و فریبا پژوه در اعتصاب غذا

هنگامه شهیدی، مشاور امور زنان ستاد انتخاباتی مهدی کروبی و فریبا پژوه، روزنامه نگار و وبلاگ نویس در اعتراض به ادامه بازداشت شان از چند روز پیش دست به اعتصاب غذا زده اند.

محمد مصطفایی، وکیل هنگامه شهیدی در گفت و گو با بخش فارسی رادیو بی بی سی ضمن نگرانی از وضعیت جسمی خانم شهیدی از انتقال او به بهداری زندان اوین به دلیل اعتصاب غذا و ضعف شدید جسمانی خبر داد.

آقای مصطفایی همچنین معتقد است ادامه بازداشت هنگامه شهیدی از یکماه پیش تا کنون ضرورتی نداشته است.

آقای مصطفایی گفت: "به این دلیل که قرار بازداشت موقتی که برای خانم شهیدی در نهم تیرماه صادر شده بود به قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی تبدیل شد. طبق قانون اگر متهمی توان تودیع قرار وثیقه را داشته باشد دلیلی برای ادامه بازداشت در زندان وجود ندارد."

او افزود: "مادر ایشان سند مالکیت دارد و می تواند قرار را تودیع کنند، ولی متاسفانه زمانی که ما خواستیم برای آزادی خانم شهیدی سند را معرفی و کارهای قانونی را انجام دهیم بازپرس پرونده اعلام کرد، دادستان تهران، اعلام کرده هیچ کدام از بازداشت شدگان فعلا آزاد نشوند."

آقای مصطفایی در ادامه می گوید این روند و شرایط برای شخصی که در زندان به سر می برد سخت و دردآور است و نتیجه این فشارها خانم شهیدی را وادار کرد تا در اعتراض به بلاتکلیفی اش دست به اعتصاب غذا بزند.

محمد مصطفایی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جسمی هنگامه شهیدی و سابقه بیماری قلبی او می گوید: "موکل من به دلیل وخامت شرایط جسمانی به بهداری زندان اوین منتقل شد."

فریبا پژوه روزنامه نگاری که در جریان اتفاقات بعد از انتخابات دستگیر شد نیز این روزها در اعتصاب غذا به سر می برد.

حمیدرضا دهقان از بستگان نزدیک خانم پژوه می گوید نزدیک به هفتاد روز از بازداشت این روزنامه نگار می گذرد.

او افزود: "متاسفانه قرار بازداشتی که دو ماهه بود، مجدد تمدید شده است. علیرغم اعتراض فریبا به عدم تمدید مدت بازداشت، تا این لحظه توجهی به این اعتراض نشده و بازداشت به مدت دو ماه دیگر تمدید شده است."

آقای دهقان می گوید فریبا پژوه از روز دوشنبه هفته گذشته در اعتصاب غذا به سر می برد .

او در ادامه گفت: "ما واقعا از وضعیت جسمی فریبا نگران هستیم و شرایط اش را شرایط خوبی نمی دانیم. فریبا از دوشنبه با وجود اعتصاب غذا دچار آنفولانزا هم شده و شرایط جسمی بدی دارد. مادرش هم که ملاقاتی با او داشته می گوید شرایط جسمی اش خوب نیست."

حمید رضا دهقان می گوید وضعیت پرونده خانم پژوه همچنان نامشخص است.

آقای دهقان در همین رابطه گفت: "هنوز موارد اتهامی به صورت دقیق مشخص نشده است. کلمات کلی مثل تبلیغ علیه نظام و امثال این مطرح، اما هنوز به صورت واضح و روشن بحثی در این مورد نشده است."

او افزود: "علیرغم همه پیگیری هایی که وکلای او، خانم جعفری و آقای نعمت احمدی داشته اند، هنوز وکالتی که فریبا امضا کرده به دست وکلا نرسیده و وضعیت وکیل هم هنوز روشن نیست."

هنوز تعدادی از خانواده های بازداشت شدگان اخیر، اطلاعات دقیقی از شرایط نزدیکانشان ندارند و همه روزه اخباری مبنی بر نگرانی از وضعیت بازداشت شدگان منتشر می شود.

این در حالی است که مقامات ایران تا کنون واکنشی نسبت به اعتصاب غذای هنگامه شهیدی و فریبا پژوه نشان نداده اند و همچنان بر این موضع که شرایط بازداشت شدگان در زندان های این کشور مناسب است و آنها در شرایط استاندارد نگهداری می شوند، پافشاری می کنند.

به نقل از بی بی سی فارسی

٨آبان - محمد قوچانی دربامداد جمعه ٨ آبان آزاد شد.

سردبیر روزنامه توقیف شده اعتماد ملی در تاریخ ۳۰ خرداد توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود .

٥ آبان - ابوافضل عابدینی نصر روز گذشته با سپردن ٣٠٠ میلیون تومان وثیقه از زندان آزاد د. این روزنامه نگار در تاریخ ٩ تیرماه در شهر اهواز بازداشت شد.


--------------------------------------------------------------------------------

٣٠ مهر - هادی حیدری کاریکاتوریست ایرانی و همکار بسیاری از روزنامه های ایران بازداشت شد. اکثريت شرکت کنندگان در مراسم دعای کميل که قرار بود برای آزادی سيدشهاب الدين طباطبايی عضو زندانی شورای مرکزی جبهه مشارکت برگزار شود بازداشت شدند. هادی حیدری نیز یکی از شرکت کنندگان این مراسم بود.

٢٨ مهر - مازيار بهارى، گزارشگر آزاد شده نيوزويك، به لندن رفت

مجله آمريكايى نيوزويك روز سه شنبه اعلام كرد: مازيارى بهارى، خبرنگار آن در ايران، پس از آزادى از زندان اوين در هفته گذشته وارد لندن شده است.

در بيانيه نيوزويك آمده است: «ما خرسنديم اعلام كنيم كه مازيار بهارى، گزارشگر مجله همزمان با تولد نخستين فرزند خود وارد لندن شده است.»

اين بيانيه مى افزايد: «سردبيران نيوزويك، مازيار و پائولا گورلى، همسر وى، از دوستان، همكاران و كسانى كه طى ماه هاى گذشته در سراسر جهان براى كمك به وى براى داشتن اين لحظه تلاش كردند قدردانى مى كنند.»

در ادامه بيانيه نيوزويك آمده است: «تلاش هاى شما ارزشمند بوده و خانواده وى عميقا قدردان اين مسئله هستند. آنها تنها مى خواهند كه پس از ماه ها جدايى و دور بودن از يكديگر با هم باشند.»

به دنبال اعتراض هاى گسترده خيابانى به نتايج انتخابات دهم رياست جمهورى در ايران در خرداد و تيرماه گذشته، دهها تن از فعالان سياسى، مدنى و روزنامه نگار از جمله مازيار بهارى در تهران دستگير شدند.

در جريان اقدام نيروهاى امنيتى براى سركوب معترضان به نتيجه انتخابات، خبرنگاران خارجى از ايران اخراج و براى اطلاع رسانى رسانه هاى بين المللى محدوديت هاى شديدى اعمال شد.

در همين زمينه، جان لاين، خبرنگار تلويزيون بى بى سى، اخراج شد و جيسون فاودن، روزنامه نگار يونانى – بريتانيايى كه براى روزنامه «واشينگتن تايمز» كار مى كرد نيز بازداشت شد.

مازيار بهارى كه در چند ماه گذشته در بازداشت به سر مى برد اخيرا با قرار وثيقه ۳۰۰ ميليون تومانى از زندان اوين تهران آزاد شده بود.

آقاى بهارى از سوى دادستانى عمومى و انقلاب تهران متهم شده بود كه گزارش هاى نادرستى در باره انتخابات ارسال كرده و با شركت كردن در تجمع هاى غير قانونى و در اختيار داشتن اسناد طبقه بندى شده عليه امنيت ملى جمهورى اسلامى اقدام كرده است.

مجله نيوزويك بارها اين اتهام ها را رد كرده و خواستار آزادى مازيار بهارى شده بود.

آقاى بهارى داراى تابعيت دو گانه ايرانى – كانادايى است و به مدت ده سال در ايران براى مجله نيوزويك گزارش تهيه مى كرده است.

دولت كانادا از آزادى وى ابراز خرسندى كرده است.

به نقل ازرادیو فردا

اطلاعیه گزارشگران در این باره را بخوانید

٢٧ مهر - احمد زيدآبادی همچنان ممنوع الملاقات است

دوار نيوز: مهديه محمدی همسر احمد زيدآبادی، با اعلام اين خبر که امروز (دوشنبه) نيز پس از مراجعه به زندان اوين موفق به ملاقات با همسر خود نشده است، گفت: "اکنون ۳۵ روز است که در بی خبری مطلق از آقای زيدآبادی به سر می‌بريم و در اين مدت حتی از تماس تلفنی برای ايشان هم دريغ کرده‌اند". همسر احمد زيدآبادی در ادامه با اعلام اعتراض خود به اين عملکرد غيرقانونی مراجع قضايی و امنيتی گفت: "حق قانونی ملاقات در زندان اوين به يک ابزار شکنجه بدل شده است و از اين طريق از سويی احد زيدآبادی و از سوی ديگر من و فرزندانم را آزار و اذيت می‌کنند". مهديه محمدی با طرح اين سوال که "درحالی که در آغاز پنجمين ماه بازداشت موقت آقای زيدآبادی هستيم چه دليلی برای ممانعت از ملاقات ما وجود دارد" خواستار اجرای حق قانونی خود برای ملاقات با همسرش شد. همسر احمد زيدآبادی، دبيرکل سازمان ادوارتحکيم وحدت همچنين افزود: "من و فرزندانم به خدا و روز جزا اعتقاد داريم و قطعا خداوند تقاص مظلوم را از ظالم خواهد گرفت". مهديه محمدی بار ديگر دليل اين روند غيرقانونی را وارد آوردن فشار عليه آقای زيدآبادی دانست و افزود:‌ "برای آنکه احمد پای يک ندامتنامه را امضاء کند همسرم را تحت شکنجه‌هايی قرار داده‌اند که ابعاد آن هنوز هم برای ما روشن نيست".

١٤ مهر - سه روزنامه در ایران توقیف شدند.

هیات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد در تهران دستور لغو امتیاز آشتی ملی و آرمان را صادر کرده است. آشتی ملی برای دومین بار است که توقیف می شود. و بعد از لغو توقیف این روزنامه از سوی دادگاه از سه ماه پیش بازانتشار خود را آغاز کرده بود. آرمان با شکل جدید در استانه انتشار پنجاهمین شماره خود بود. روزنامه تحلیل روز شیراز نیز به دستور هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد. روزنامه تحلیل روز نشریه پرخواننده و حرفه ای بود

١ مهر - ضرب‌وشتم شدید احمد زیدآبادی در زندان

احمد زیدآبادی، دبیر کل سازمان ادوار تحکیم روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر برجسته ایرانی در بند ۲۴۰ زندان اوین زیر شدیدترین فشارها است تا قرائت متن نوشته شده توسط بازجو به جای دفاعیات خود در دادگاه را بپذیرد.

به گزارش روزآنلاین، مهدیه محمدی، همسر احمد زیدآبادی که روز دوشنبه برای ملاقات با همسرش به زندان اوین مراجعه کرده و موفق به ملاقات نشده بود ضمن اعلام خبر ضرب و شتم این روزنامه‌نگار در زندان، گفت: "روز دوشنبه گفتند که احمد ممنوع الملاقات است؛ هفته گذشته هم که برای ملاقات رفتیم به دلیل نامه ای که از قاضی پرونده داشتیم اجازه ملاقات دادند."

به گفته وی "بازجویی از آقای زیدآبادی که ۳۵ روز در بند ۲ الف و در جایی شبیه قبر زندانی بوده، پس از انتقال به بند ۲۴۰ شروع شده و بازجویی بسیار خشن به طرز وحشتناکی از او بازجویی کرده است."

به گفته خانم محمدی، بازجو به آقای زیدآبادی گفته است که "دستور داریم تو را له کنیم و اگر همکاری نکنی هر کاری دلمان خواست با تو می‌کنیم و اگر این کاغذهای بازجویی را ننویسی همین کاغذها را به خوردت خواهیم داد. او احمد را به شدت کتک زده و خود احمد می گفت که خشونت وحشتناکی علیه او به کار برده اند."

همسر آقای زیدآبادی افزود: "این اواخر بازجوی او عوض شده و بازجوی جدید رفتار انسانی‌تری با او داشته، اما چون او حاضر به قرائت متن نوشته شده توسط بازجو در دادگاه نشده است مجددا همان بازجوی خشن اولی برگشته و اکنون هم اوست که دوباره از آقای زیدآبادی بازجویی می‌کند."

نگارش نامه سرگشاده به آیت‌الله خامنه‌ای،‌ ارتباط با روزآنلاین و بی‌بی‌سی و دیدار با ابراهیم یزدی از جمله اتهاماتی است که بازجویان مطرح کرده‌اند. پس از تغییر مجدد بازجو و آمدن بازجوی قبلی، آقای زیدآبادی به گفته همسرش "تحت فشار شدیدی قرار گرفته تا به جای دفاع از خود، متن نوشته بازجو را در دادگاه بخواند و طلب بخشش کند."

خانم محمدی همچنین به این نکته اشاره کرده که همسرش از او خواسته که مصاحبه نکند و گفت: "احمد می گوید هر بار که من مصاحبه می‌کنم او را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهند. من هم می‌دانم که با این مصاحبه فشار روی احمد بیشتر می‌شود اما چاره دیگری ندارم، احمد الان صد روز است که در انفرادی به سر می‌برد، او را به شدت کتک زده‌اند، به مرز جنون و خودکشی رسانده‌اند و اکنون نیز فشار می‌آورند که اعتراف بگیرند و دیکته کنند و او بنویسد و بعد در دادگاه بخواند."

به نقل از گویا نیوز


--------------------------------------------------------------------------------

٣١ شهریور – نگرانی فریده غیرت از گم شدن "پرونده" بهمن احمدی عمویی فريده غيرت، وکيل بهمن نگرانی عميق خود را نسبت به وضعيت موکلش اعلام می کند، موکلی که هيچ پرونده قضائی در شعبه های دادگاه انقلاب ندارد و هيچ پی گيری قضائی درباره او امکان پذير نيست. اين وکيل با تجربه می گويد: "درباره بهمن يا يک بی توجهی مطلق يا با توجهی مطلق اعمال شده است که هر دوی آن ها به نظرم بسيار نگران کننده است." گفتگوی با او را درباره آخرين جزئيات پرونده بهمن احمدی امويی بخوانيد

سا یت گویا نیوز

٢٠ شهریور -گزارشگران بدون مرز مطلع شده است که در پی تلاش های وکیل روزنامه نگار زندانی محمدحسن فلاحیه‌زاده و در فردای بستری شدنش در درمانگاه اوین، مسئولان قضایی با مرخصی استعلاجی این روزنامه نگار موافقت کرده اند. و وی هم اکنون در مرخصی بسر می برد.

٥ شهریور - فریبا پژوه روزنامه نگار و وبلاگ نویس وبلاگ "پس از باران" در تاریخ ٣١ مرداد ماه در منزلش بازداشت و به زندان اوین انتقال یافت.

٥ شهریور – عبد الفتاح سلطانی، عضو بینان گذار کانون مدافعان حقوق بشر ایران، چهارشنبه ٤ شهریور ماه با سپردن صد میلیون تومان وثیقه از زندان آزاد شده است. وی در تاریخ ٢٦ خرداد ماه در دفتر کارش بازداشت شده بود.

٣ شهریور – دو روزنامه نگار و وبلاگ نویس سمیه توحیدی و مهسا امرآبادی با سپردن وثیقه در تاریخ اول و دوم شهریور ماه از زندان به شکل موقت و در انتظار محاکمه خود آزاد شده اند.


--------------------------------------------------------------------------------

٢٩مرداد - گزارشگران بدون مرز از آزادی ژیلا بنی یعقوب مطلع شد، این روزنامه نگار با سپردن صد میلیون تومان وثیقه و تا برگزاری دادگاه خود به طور موقت از زندان آزاد شده است.

٢٧ مرداد -روزنامه آفتاب يزد امروز به دليل برخی مشکلات داخلی و مشکلات چاپی و چاپخانه ای منتشر نشد که اين موضوع باعث شد تا شائبه توفيق اين روزنامه پيش بيايد.

اين روزنامه بنا به اظهارات اعضای تحريريه اش توقيف نشده و با رفع مشکلات، از صبح فردا مجددا بر روی گيشه های مطبوعات قرار خواهد گرفت.

٢٧ مرداد - گزارشگران بدون مرز از آزادی تعدادی از روزنامه نگاران و وب نگار زندانی با خبر شده است. کاوه مظفری که در تاریخ ١٨ تیر بازداشت شده است در تاریخ ٢٦ مرداد ماه آزاد شد. همچنین مرجان عبدالهیان و ساتیار امامی عکاسان بازداشت در تاریخ ١٨ تیر و مهناز محمدی و رخساره قایم مقامی که با جعفر پناهی در مراسم چهلم برخی از جانباختگان در بهشت زهرا در تاریخ ٨ مرداد بازداشت شده بودند همگی در هفته های گذشته آزاد شده اند.

لازم به یادآوری است که همه روزنامه نگاران تا برگزاری دادگاه بصورت " موقت و با سپردن وثیقه" آزاد شده و می توانند هر زمان احضار و بازداشت شوند.

اسامی روزنامه نگاران و وب نگاران دستگیر شده از تاریخ ٢٣ خرداد ١٣٨٨

1. احمد زیدآبادی 2. کیوان صمیمی بهبهانی 3. شیوا نظر آهاری 4. محمد عطریانفر 5. سعید حجاریان 6. محمد علی ابطحی 7. سعید لیلاز 8. محمد قوچانی 9. بهمن احمدی امویی 10. مازیار بهاری 11. عیسی سحرخیز 12. مسعود باستانی 13. هنگامه شهیدی 14. سعيد متين پور 15. کورش جوان 16. حسن شیخ آقایی 17. رضا رفیعی فروشانی 18. امید سلیمی 19. احمد بحری 20. ابوالفضل عابدینی 21. سعید شریعتی 22. میرحمید حسن زاده 23. رضا نوربخش 24. رضا اصلانی

اسامی روزنامه نگاران و وب نگاران زندانی پیش از تاریخ ٢٣ خرداد ١٣٨٨

1. عدنان حسن پور 2. محمدحسن فلاحیه‌زاده 3. محمد صدیق کبودوند 4. کاوه جوانمرد 5. مجتبی لطفی 6. حسین درخشان 7. بهمن توتونچی 8. سجاد خاکساری

٢٦ مرداد - جلوگیری از انتشار "اعتماد ملی"

مدير مسئول روزنامه اعتماد ملی محمدجواد حق‌شناس، اعلام کرد که این روزنامه از سوی دادستانی تهران، "توقيف موقت" شده است. اما سعید مرتضوی این خبر را تکذیب و علت عدم انتشار روزنامه را مشکلات چاپخانه اعلام کرد. از تاریخ ٢٣ خرداد ماه ماموران دادستانی در چاپخانه ها همه ی مقالات روزنامه ها را پیش از انتشار بازرسی می کنند. ممناعت از انتشار روزنامه اعتماد ملی بنا به گفته حسين کروبی، فرزند مهدی کروبی ، "چاپ نامه کروبی در پاسخ به هتاکی‌های صورت گرفته نسبت به وی" بوده است.

۲۵مرداد -به رغم درخواست بازپرس؛ سحرخیز همچنان در انفرادی است

پس از نزدیک پنجاه روز بی‌خبری از وضعیت عیسی سحرخیز، وکیل او توانست با او در زندان دیدار کند. آن طور که نسرین ستوده وکیل آقای سحرخیز می‌گوید، موکلش طوری مورد ضرب و شتم قرار گرفته که جراخاتی به قفسه سینه‌اش وارد شده و دنده‌هایش شکسته است.

عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار و از بنیانگذاران «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران»، روز ۱۲ تیر ماه، در پی اعتراض‌های گسترده به نتایج اعلام شده انتخابات ۲۲ خرداد، بازداشت شد. نسرین ستوده وکیل آقای سحرخیز در گفت‌وگویی با رادیو فردا به تشریح وضعیت موکل خود می‌پردازد.

رادیو فردا: خانم ستوده، آیا مسئولان زندان اقدامات پزشکی لازم را برای درمان جراحاتی که طی بازجویی به قفسه سینه او وارد آمده کرده‌اند یا نه؟

نسرین ستوده: من امروز با موکلم، آقای عیسی سحرخیز ملاقات داشتم. علی‌رغم حکم بازپرسی مربوطه، که درخواست انتقال ایشان به بند عمومی را کرده، ایشان همچنان در انفرادی نگهداری می‌شوند. آقای سحرخیز به من اظهار داشتند که در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند به نحوی که دنده‌هایشان شکسته.

علیرغم شکستگی دنده که با لمس عادی هم قابل تشخیص است، از ارائه هرگونه خدمات پزشکی و ارجاع ایشان به پزشک خودداری شده. علاوه بر این به ایشان تا یک ماه هیچگونه تفهیم اتهام نشده درحالی که طبق قانون بلافاصله و حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از بازداشت باید نسبت به متهم، تفهیم اتهام صورت بگیرد. این اصل مهم قضایی در مورد ایشان نادیده گرفته شده.

همینطور موارد متعدد دیگری، برای تفتیش منزل ایشان حکمی وجود داشت ولی برای بازداشتشان قراری وجود نداشت. همه اینها از مواردی است که حقوق شهروندی به کلی نادیده گرفته شده و نکاتی قضایی در دستگیری شان رعایت نشده است.

آیا آقای سحرخیز این مطلب را تأیید کردند که برای بیان اعترافی برخلاف میلشان تحت فشار قرار داشتند یا نه؟

نه، ایشان قریب ۵۰ روزی که در بازداشت هستند، هیچ اعترافی از ایشان انجام نشده و به هیچ چیز اعتراف نکرده‌اند. ولی عموماً شرایطی که برای یک زندانی ایجاد می‌شود: ۱۵ روز در انفرادی بودند. امروز زمانی که برای ملاقات با من او را آوردند، با لباس زندان آوردند. این برخلاف آئین نامه امور زندان‌هاست.

زندانی در زمان ملاقات با بستگان وخانواده و وکیل خودش می‌تواند از لباس شخصی خودش استفاده کند. همه اینها و مدت‌های طولانی انفرادی بودند و پس از آن به سلول انفرادی دیگری که سلول انفرادی بود که دو نفر در آن به سر می‌بردند. همه از نمونه‌های فشارها بود و آن فشار جسمی که منجر به شکسته شدند دنده شده بود. آلرژی شدیدی که دو بار حال ایشان خیلی رو به وخامت گذاشت، همه اینها شرایط ناگواری بود که این مدت آقای سحرخیز تحمل کردند.

اقدام بعدی شما درمورد پرونده آقای سحرخیز چیست؟

من تا اینجا از بازپرس مربوطه تقاضا کرده‌ام که از حساب مشترک آقای سحرخیز و همسرشان رفع توقیف شود. در اقدام بعدی حتماً در جلسه بازجویی ایشان من به عنوان وکیلشان و وکلای دیگر این پرونده، خانم غنوی، خانم جعفری شرکت خواهیم کرد.

ضمن تذکر این نکته که تفهیم اتهام ایشان با تأخیر بسیار طولانی صورت گرفته است، از بازپرسی مربوطه می‌خواهیم که به این مسئله غیرقانونی رسیدگی کنند، و امیدوارم دست آخر، با توجه به اینکه هیچگونه مدارک و شواهدی دال بر ارتکاب جرمی از طرف آقای سحرخیز وجود ندارد، رأی برائت برای ایشان صادر شود.

به نقل از رادیو فردا

مرداد - گزارشگران بدون مرز مطلع شده است که در روزهای گذشته مجید سعیدی عکاس خبری و اسماعیل حق٢١ پرست روزنامه نگار با قید کفالت از زندان آزاد شده اند.

٢١ مرداد - در تاریخ ١٧ مرداد ماه اعلام شد که امیر اصلانی دانشجوی رشته برق دانشگاه علم و صنعت و مدیر یک شرکت نرم‌افزاری در برابر محل کارش بازداشت و به محل نامعلومی انتقال یافت. چند ساعت بعد ماموران لباس شخصی وی را برای بازرسی منزل و محل کارش همراهی کردند،در پی بازرسی کامپیوتر و وسائل شخصی اش در منزل و پانزده کامپیوتر متعلق به شرکت وی در محل کارش از سوی ماموران ضبط شد، کارکنان شرکت مجبور شدند که نام کاربری و کلمه عبور میل بکس های خود را به ماموران بدهند. خانواده و کارکنان شرکت از سوی ماموران امنیتی تهدید شده اند تا در این باره اطلاع رسانی نکنند. این دستگیر با حکم "شعبه اول دادسرای جرایم اینترنتی" انجام گرفته است. این " دادسرا ویژه" سال گذشته از سوی دادستان تهران سعید مرتضوی تشکیل شد و تحت ریاست وی عمل می کند.

١٤مرداد - دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در آستانه برگزاری مجمع عمومی با حکم سعید مرتضو ی دادستان تهران پلمب شد.

١٤ مرداد - مهدی یزدانی خرم دبیر سرویس ادب و هنر روزنامه اعتمادملی بازداشت شد. این روزنامه نگار در مقابل نشر چشمه در نزدیکی دفتر روزنامه اعتمادملی توسط نیروهای لباس شخصی بدون ارائه حکم بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد.این روزنامه نگار در اولین ساعات بامداد پنجشنبه ١٤ مرداد آزاد شده است.

١٣ مرداد - ميرحميد حسن‌زاده، یکی از مسئولان سابق خبرگزاری ايسنا و مدير سایت قلم‌نيوز، در محل کارش با حکم دادگاه انقلاب بازداشت شد. همچنین رضا نوربخش سردبیر روزنامه فرهیختگان نیز در محل کارش در ساعت نه شب از سوی ماموران وازارت اطلاعات بازداشت شد. این رو رزونامه نگار به محل نامعلومی انتقال یافتند.

١٢ مرداد – گزارشگران بدون مرز از آزادی سه روزنامه نگار در ایران مطلع شده است . فریبرز سروش، همکار رادیو فردا، سمیه نصرتی خبرنگار پارلمانی روزنامه های تهران امروز و حیات نو و محمدرضا یزدان پناه روزنامه نگار فرهیختگان در تاریخ های ٣ و ٧ مرداد ماه آزاد شده اند.

١١ مرداد – مسعود کردپور روزنامه‌نگار کرد پس از طی محکومیت یک ساله خود از زندان آزاد شده است. این همکار مطبوعات محلی در تاریخ ١٧ مرداد ماه در شهر بوکان از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ٣١ شهریور از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به "تبليغ عليه نظام از طريق مصاحبه و گفتگو با رسانه های بيگانه " محاکمه و به یک‌سال زندان محکوم شد. این حکم نیز در پشت درهای بسته از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شد.

٨ مرداد – مهناز محمدی و جعفر پناهی و رخساره قائم مقامی در بهشت زهرا بازداشت شدند. مهناز محمدی مستند ساز و با رسانه های مختلفی همکاری داشته است.

٨ مرداد - عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار بسیاری از روزنامه های اصلاح طلب روز ٧ مرداد ماه با سپردن وثیقه آزاد شد. خبرنگار فرانسوی ایرانی تبار سعید موحدی نیز در تاریخ ٦ مرداد ماه با قید کفالت آزاد شده است.

٧ مرداد - سعید شریعتی روزنامه نگار بسیاری از روزنامه های نزدیک به حزب مشارکت در تاریخ ٧ مرداد ماه با حکم سعید مرتضوی دادستان انقلاب تهران بازداشت شد. این روزنامه نگار در تاریخ ٢٤ خرداد ماه نیز بازداشت شده بود که پس از یک روز ازاد شد.

٧ مرداد – گزارشگران بدون مرزبازداشت ابوالفضل عابدینی را در تاریخ ٩ تیرماه تائید می کند. این روزنامه نگار پیش از این چندین بار بازداشت شده بود.

اسامی روزنامه نگاران و وب نگاران دستگیر شده از تاریخ ٢٣ خرداد ١٣٨٨

مهسا امرآبادی، احمد زیدآبادی ،کیوان صمیمی بهبهانی، سمیه توحیدلو ، شیوا نظر آهاری، محمد عطریانفر، سعید حجاریان، محمد علی ابطحی، سعید لیلاز، محمد قوچانی، ژیلا بنی یعقوب، بهمن احمدی امویی، مازیار بهاری، اسماعیل حق پرست، فریبرز سروش، عیسی سحرخیز، مسعود باستانی، محمدرضا یزدان پناه، کاوه مظفری. مجید سعیدی، ساتیار امامی، هنگامه شهیدی، سمیه نصرتی، سعيد متين پور، مرجان عبدالهیان، کورش جوان، حسن شیخ آقایی، رضا رفیعی فروشانی. امید سلیمی، احمد بحری، ابوالفضل عابدینی، سعید شریعتی..

اسامی روزنامه نگاران و وب نگاران زندانی پیش از تاریخ ٢٣ خرداد ١٣٨٨

عدنان حسن پور، محمدحسن فلاحیه‌زاده، محمد صدیق کبودوند، کاوه جوانمرد، مجتبی لطفی، مسعودکرد پور، حسین درخشان، بهمن توتونچی ، سجاد خاکساری.

٦ مرداد –- شادی صدر وکیل مدافع حقوق بشر و همکار بسیاری از روزنامه های اصلاح طلب و سایت مدافع حقوق زنان ميدان زنان که در تاریخ ٢٦ تیر ماه و در خیابان از سوی ماموران بازداشت شده بود در تاریخ ٦ مرداد ماه با سپردن وثیقه آزاد شد.


--------------------------------------------------------------------------------

٣١ تیر - احمد بحری صاحب امتیاز ماهنامه مهاباد بازداشت شد. این روزنامه نگار دومین روزنامه نگاری است که در طی هفته گذشته در مهاباد دستگیر شده است. حسن شیخ آقایی روزنامه نگار و کاریکاتوریست کرد در تاریخ ٢٧ تیر ماه در مهاباد بازداشت شده بود. دلایل و محل بازداشت این روزنامه نگاران اعلام نشده است. گزارشگران بدون مرز یادآور می شود که هم اکنون ٧ روزنامه نگار کرد در زندان های مختلف ایران در زندان بسر می برند.

٣١ تیر – مجتبی تهرانی خبرنگار سایت اعتماد ملی که در تاریخ ٨ تیرماه بازداشت شده بود و توحید بیگی عکاس خبرنگار سایت مشروطه یکی از سایت‌های حامی مهدی کروبی که در ٢٠ تیرماه بازداشت شده بود در تاریخ ٣٠ تیر ماه با قید کفالت آزاد شدند. این دو روزنامه نگار در بند ٢٠٩ زندان اوین زندانی شده بودند.

٣٠ تیر – امید سلیمی عکاس و دذانشجوی رشته خبرنگاری داشنگاه تهران که در تاریخ ٢٤ خرداد ماه پس از احضار به سپاه پاسداران اصفهان بازداشت شده بود در تاریخ ٢٧ تیرماه به زندان اوین انتقال داده شده است.

٢٨ تیر - انتقاد از سکوت انجمن صنفی عکاسان ایران

گروهی از گزارشگران تصویری، به سکوت انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران در خصوص بازداشت هفت عکاس در حوادث اخیر انتقاد کرده‌اند. ۶۶ نفری که تاکنون این نامه را امضا کرده‌اند، از انجمن خود خواسته‌اند که به طور «قاطع» از عکاسان مطبوعاتی حمایت کند و پیگیر علت بازداشت هفت عکاس در هفته‌های اخیر شود. مهدی زابلی، توحید بیگی، مجید سعیدی، ساتیار امامی، مرجان عبدالهیان، کورش جوان و سعید موحدی، هفت عکاسی هستند که در جریان ناآرامی‌ها پس از انتخابات در ایران بازداشت و زندانی شده‌اند.

سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعیه‌ای، با انتقاد از دستگیری این افراد، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته که هرچه سریع‌تر آنها را آزاد کنند. امضاکنندگان این نامه نیز از انجمن صنفی عکاسان خواسته‌اند در مقابل بازداشت و ضرب و شتم خبرنگاران عکاس، «سکوت» نکند که در غیر این صورت، پشتوانه بخشی از جامعه عکاسان را از دست خواهد داد. آلفرد یعقوب‌زاده، نیوشا توکلیان، حسن سربخشیان، حسین سلمانزاده، آرش عاشوری‌نیا، بابک برزویه و مهران افشار نادری از جمله عکاسانی هستند که این نامه را امضا کرده‌اند. آنها در نامه خود آورده‌اند که طی یک ماه گذشته، «جمع کثیری از عکاسان مطبوعات مورد ضرب و شتم، بازداشت، تهدید، از بین رفتن تجهیزات عکاسی، توقیف عکس‌ها، ممانعت از عکاسی و تولید خبر و …» قرار گرفته‌اند.

عکاسان، سکوت انجمن صنفی خود در مقابل چنین حوادثی را «تعجب‌برانگیز» خوانده‌اند. امضاکنندگان این نامه افزوده‌اند که در حوادث اخیر، بندهای یک، چهار و ۱۴ میثاق‌نامه انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران به «شکلی آشکار نقض شده است.» بند یک این میثاق‌نامه تاکید دارد که عکاس مطبوعات، باید از حق دستیابی آزادانه به همه منابع خبری برخوردار باشد. در بند چهارم این میثاق‌نامه آمده است که «عکاس مطبوعات را نمی‌توان مجبور کرد که بر خلاف اعتقاد و وجدان خود، به اقدامی حرفه‌ای دست بزند و عقیده‌ای ابراز دارد.» بند چهاردهم این میثاق‌نامه نیز بر «حمایت حقوقی از امنیت و آسایش شغلی عکاسان مطبوعات و جلوگیری از تهدید جسمی و جانی آنان» تاکید دارد.

به نقل از رادیو زمانه

٢٧ تیر- حسن شیخ آقایی روزنامه نگار و کاریکاتوریست کرد در شهر مهاباد بازداشت شد. دلایل و محل بازداشت این روزنامه نگار و همکار بسیاری از رسانه های محلی استان کردستان اعلام نشده است.

٢٦ تیر - شادی صدر وکیل مدافع حقوق بشر و همکار بسیاری از روزنامه های اصلاح طلب و سایت مدافع حقوق زنان ميدان زنان در تاریخ ٢٦ تیر ماه و در خیابان از سوی ماموران لباس شخصی ربوده شد و به محل نامعلومی انتقال یافت. دفتر و منزل وی پس از دستگیری از سوی ماموران امنیتی بازرسی شده است.

مهدی زابلی خبرنگار عکاس روزنامه همشهری که در تاریخ سی خرداد بازداشت شده بود با سپردن وثیقه آزاد در تاریخ ٢٣ تیرماه آزاد شده است.

٢٥ تیر - همسر و فرزند سعید حجاریان در تاریخ ٢٥ تیر از سوی ماموران امنیتی بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. وجیه مرصوصی به" همکاری با گروهای ضد انقلاب" و همکاری در "اغتشاش" مهم و لی آزاد شده است اما فرزند سعید حجاریان همچنان در بازداشت بسر می برد. اکبر گنجی روزنامه نگار در تبعید و نزدیک به خانواده سعید حجاریان هدف این دستگیری را " فشار وارد آوردن بر حجاریان برای گفتن سخنانی است که آقای خامنه ای بدان نیاز دارد" اعلام کرده است و تحت فشار قرار دان سعید حجاریان با وضعیت جسمی نا مساعد را جنایت خوانده است.

٢٤ تیر - مرجان عبدالهیان و کوروش جوان بازداشت شدند

مرجان عبدالهیان از ادیتورهای قدیمی عکس و کوروش جوان، عکاس مطبوعات در ایران در ادامه بازداشت های پس از اعلام نتیجه انتخابات دستگیر شدند. خبرنگاری در تهران که خواست نامش فاش نشود، با اعلام این موضوع به بی بی سی گفت مرجان عبدالهیان روز پنج شنبه ۱۸ تیرماه دستگیر شد ولی از محل بازداشت وی اطلاعی در دست نیست.

۲۳ تير حمد اسماعیل زاده وبلاگ نویس مازندرانی پس از حدود یک ماه بازداشت با قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد شد - وبلاگ نویس بابلی در پی اعتراضات پس از انتخابات 22 خرداد، توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. آنچه به عنوان اتهامات این وبلاگ نویس مطرح شده است، توهین به رهبری و دعوت به شورش علیه نظام می باشد. وی پس از آنکه در ٢٤ خرداد به اطلاعات سپاه احضار شد، دو روز در بازداشتگاه سپاه بابل بازداشت و تحت شکنجه و ضرب و شتم شدید قرار گرفت و پس از صدور قراربازداشت به زندان بابل منتقل و بیش از ٢٥ روز در بازداشت به سر برد. محمد اسماعیل زاده از وبلاگ نویسان سرشناس مازندران، صاحب وبلاگ بوتیمار و موسس «خانه شعر شمال» است که در تاریخ 24/3/88 بازداشت و در تاریخ 22/4 با قرار وثیقه 30 میلیونی آزاد شده است. وی در نامه ای به دادستانی بابل بازجویی های خود را تحت فشار و شکنجه خوانده و آنها را غیر واقعی و القا شده دانسته است. بنا به اعلام دادستانی بابل پرونده ی این وبلااگ نویس به دادگاه انقلاب بابل انتقال یافته است.

٢٢ تیر - ديدار خانواده‌های بهاور، قوچانی، تاجيک و سلطانی با آنان در اوين: اعترافات تکذيب شد،

گروهی از خانواده های زندانيان سياسی که پس از اتفاقات انتخابات بازداشت شده بودند و در بی خبری کامل به سر می بردند، ديروز توانستند با عزيزان خود در محل زندان اوين ملاقات کنند. ديروز خانواده های عماد بهاور، محمد قوچانی، عبدالرضا تاجيک و عبدالفتاح سلطانی با مراجعه به زندان اوين موفق شدند با اين زندانيان ملاقات کنند. مريم شفيعی همسر عماد بهاور در گفتگو با اعتماد از سلامت کامل همسرش خبر داد و گفت؛ «ديروز به همراه مادر عماد به زندان اوين مراجعه کرديم و توانستيم به مدت ۲۰ دقيقه به صورت کابينی ملاقات کنيم.» وی گفت؛ «بازجويی ها تمام شده است و عماد همچنان در سلول انفرادی نگهداری می شود.»

شفيعی افزود؛ «عماد دسترسی به تلويزيون، کتاب و روزنامه ندارد.» مريم شفيعی با مساعد توصيف کردن حال همسرش اضافه کرد؛ «حال روحی عماد خيلی خوب بود اما کمی لاغر شده بود ولی عماد در کل می خنديد و سفارش می کرد ما در بيرون مواظب خودمان باشيم.»

در ادامه ملاقات ها مريم باقی همسر محمد قوچانی نيز ديروز موفق شد با اين روزنامه نگار ملاقات کند. مريم باقی در توضيح وضعيت همسرش گفت؛ آقای قوچانی از نظر روحی وضعيت خوبی داشت. وی همچنين به نقل از قوچانی گفت؛ «من به زمان فکر نمی کنم و نمی دانم کی آزاد می شوم.» باقی افزود؛ فکر می کنم با گفتن اين جمله خيال ما را راحت کند. باقی اضافه کرد؛ «وی از نظر جسمی لاغر و ريش و موهای سرش هم بلندتر شده بود.»

مريم باقی خاطرنشان کرد؛ در زمان بازجويی ها در انفرادی نگهداری می شدند اما از زمانی که بازجويی ها تمام شده است به اتاق های چندنفره بند ۲۰۹ منتقل شده و در کنار چند متهم مواد مخدر و متهمان مالی نگهداری می شود.

همسر باقی اضافه کرد وی از وضعيت ساير متهمان سياسی بی خبر بود. مريم باقی در بخش ديگری از گفت وگوی خود با خبرنگار «اعتماد» گفت؛ «آقای قوچانی دسترسی به تلويزيون و روزنامه ندارد اما شبی که او را بردند با خود دو جلد کتاب همراه برد که اين دو جلد کتاب در اختيار وی قرار دارد.»

سوال ديگر خبرنگار درباره اعترافات تلويزيونی بود که باقی در اين باره گفت؛ «همان زمانی که يک روزنامه مدعی اين اعترافات شد، در تماس تلفنی که قوچانی با منزل داشت اين موضوع را به شدت تکذيب کرد و اتفاقاً در اين ملاقات کابينی هم مجدداً از او اين سوال را پرسيدم که وی بار ديگر هر گونه اعتراف را تکذيب کرد و حتی می‌گفت اينجا بحث های فکری زيادی درباره عدم وقوع انقلاب مخملی در ايران داشته‌ايم.»

مريم باقی گفت؛ «به رغم اينکه ملاقات کابينی بود اما سه مامور بر مکالمات ما نظارت داشتند.» مريم شفيعی همسر بهاور نيز هر گونه اعتراف تلويزيونی را تکذيب کرد. وی به نقل از عماد بهاور گفت؛ «از من خواسته شده اعتراف کنم اما با اين موضوع مخالفت کرده‌ام و آنها هم از پيگيری ماجرا منصرف شده‌اند.»

عماد بهاور رئيس شاخه جوانان نهضت آزادی ايران روز شنبه ۲۳ خرداد به همراه شماری از اعضای اين شاخه بازداشت شد. محمد قوچانی هم چند روز پس از بروز ناآرامی ها در ساعات اوليه بامداد بازداشت شد. همچنين خواهر عبدالرضا تاجيک ديگر روزنامه نگار بازداشت شده از وضعيت مساعد جسمی و روحی برادرش خبر داد.

وی نيز شرايط ملاقات را مشابه ديگر بازداشت شده ها به صورت کابينی بيان کرد. عبدالرضا تاجيک به خانواده اش گفته مراحل بازجويی وی تمام نشده است و بازجويی اش همچنان ادامه دارد.

به نقل از سایت نوروز

٢١ تیر – گزارشگران بدون مرز از آزادی روزنامه نگاران بهزاد باشو ، عليرضا بهشتي پور شيرازي ، کامبيز نوروزي و روح اله شهسواري در روزهای گذشته مطلع شده است.

٢٠ تیر- توحید بیگی عکاس خبرنگار سایت مشروطه یکی از سایت‌های حامی مهدی کروبی بازداشت شده است.

- سعيد متين پور روزنامه نگار هفته نامه يارپاق و همکار روزنامه های محلي استان آذربايجان در تاریخ ٢٠ تیرماه پس از احضار به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بازداشت و برای طی کردن هشت سال محکومیت روانه‌ی زندان اوین شد.

١٩ - تیرماه مجید سعیدی عکاس خبرنگار و همکار بسیاری از خبرگزاری های داخلی و خارجی در منزلش از سوی ماموران لباس شخصی بازداشت شد. وی از جمله همکار مجله تایم برای پوشش رویدادهای افغانستان بعد از سقوط طالبان بود و مدتی نیز مسئولیت سرویس عکس خبرگزاری فارس را بر عهده داشت.

ساتیار امامی خبرنگار عکاس در همین تاریخ از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده است. خبرنگار جام جم و با بسیاری از خبرگزاری های داخلی و بین المللی همکاری داست.

١٨ تیر- کاوه مظفری وب نگار مدافع حقوق زنان مجددا بازداشت شد. همکار "تغییر برای برابری " به همراه مادر همسرش به هنگام مراجعه از بیمارستان در نزدیکی محل زندگی خود از سوی ماموران لباس شخصی "شناسایی" و دستگیر شده است. این وبلاگ نویس در تاریخ ٤ تیرماه پس از ٥٤ روز زندان آزاد شده بود.

١٧ تیر - محمدعلی دادخواه وکیل مدافع بسیاری از روزنامه نگاران زندانی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در محل کار بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده است.

١٦ تیر - محمدرضا يزدان پناه روزنامه نگار روزنامه های هم میهن و فرهیختگان و وبلاگ نویس وبلاگ بوی خاک در تاریخ ١٦ تیرماه در خیابان بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده است.

١٣ تیر - ر روزنامه نگار زندانی مصطفی قوانلو قاجار ١٣ تیرماه با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد. مصطفی قوانلو قاجار روزنامه‌نگار بسیاری از روزنامه‌ها از جمله ماهنامه سپیده دانایی و وبلاگ‌نویس " روزنامه نگار نو" در نیمه شب اول تیرماه بازداشت بود.

١٠ تیرماه - کلوتیلد ریس استادیار فرانسوی در تاریخ ١٠ تیر ماه در بازداشت بسر می برد. استادیار زبان فرانسه در دانشگاه اصفهان از سوی مقامات ایران که به " جاسوسی" متهم شده است. بنا بر اطلاعاتی که از سوی نزدیکان کلوتیلد ریس در اختیار گزارشگران بدون مرز گذاشته شده است، این دختر ٢٣ ساله در حافظه دوربین خود تعدادی عکس از تظاهرات معترضان در روزهای پس اعلام " پیروزی" محمود احمدی نژاد در انتخابات ٢٢ خرداد در شهر اصفهان وجود داشته است. وی احتمالا عکس و ای میل در باره متعرضان برای دوستانش ارسال کرده است.

9 تیر - هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار بسیاری از روزنامه های اصلاح طلب و وبلاگ نویس وبلاگ "پی نوشت" از تاریخ ٩ تیرماه در بازداشت بسر می‌برد و سمیه نصرتی خبرنگار روزنامه‌های تهران امروز و حیات نو از تاریخ ٣٠ خرداد بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده است.

٩ تیر - دليل منتشر نشدن اعتمادملی جهارشنبه ٨ تیر ماه

روزنامه اعتمادملي روز گذشته اجازه چاپ نيافت، با اين حال به گفته محمدجواد حق‌شناس، مديرمسوول، روزنامه اعتمادملي توقيف نشده است. وي درباره دليل منتشر نشدن شماره 958 مورخ دهم تيرماه روزنامه به خبرگزاري ايسنا گفت: «سه‌شنبه شب با وجود اينكه روزنامه براي چاپ آماده شده بود، نماينده وزارت ارشاد كه نظارت قبل از چاپ را اعمال مي‌كند، از ما خواست بيانيه آقاي كروبي را از روزنامه حذف كنيم و اين در حالي است كه معتقديم بيانيه با رعايت دستورالعمل‌هاي وزارت ارشاد و مقامات قضايي درج شده بود.» حق‌شناس اضافه كرد: «با توجه به اينكه ساعت از نيمه‌شب گذشته بود، حاضر شديم كه محل بيانيه در روزنامه سفيد منتشر شود؛ اما موافقت نشد و البته آقاي كروبي هم موافقت نمي‌كرد كه روزنامه با مطلب ديگري منتشر شود و در آن ساعت از شب امكان جابه‌جايي بيانيه با مطلب ديگري هم وجود نداشت.» مديرمسوول روزنامه اعتمادملي از مخاطبان روزنامه به دليل عرضه نشدن شماره روز گذشته پوزش خواست. روز گذشته علاوه بر اعتمادملي، روزنامه‌هاي صداي عدالت، حيات‌نو، انديشه‌نو و همبستگي منتشر نشدند.

۸ تیر - مجتبی تهرانی خبرنگار سایت اعتمادملی بازداشت شد سحام نیوز : شنبه شب مجتبی تهرانی خبرنگار سایت اعتمادملی بازداشت شد . به گزارش سحام نیوز مجتبی تهرانی خبرنگار سایت اعتمادملی شنبه شب به هنگام مراجعه به منزل بازداشت شده است و تاكنون اطلاعي از وضعيت وي در دست نيست . بنابر اين خبر طي تماسي به خانواده وي خبر داده شد كه او دستگير شده است و حداقل تا ده روز در بازداشت خواهد بود . گفتني است كه تهراني شنبه شب قبل از خروج از دفتر حزب اعتمادملي طي تماسي به خانواده اش حركتش به سمت منزل را خبر داده بود ولي پس از خروج از دفتر به منزل مراجعه نكرده است گفتنی است صبح روز گذشته نیز ماموران پلیس امنیت با مراجعه به منزل وی علاوه بر بازرسی منزل لوازم شخصی وی مانند کامپیوتر و لوح های فشرده را به همراه خود برده اند .

٨ تیر - افراد ناشناس و مسلح شب گذشته 7 تیر ماه به خبرگزاري پانا حمله ور شدند.

به گزارش پانا، شب گذشته افرادي ناشناس و مسلح، خودسرانه هم زمان با برگزاري مراسم بزرگداشت شهيد بهشتي در مسجد قبا به خبرگزاري پانا وابسته به وزارت آموزش و پرورش حمله ور شدند و بدون نشان دادن مدارک هويتي خواستار تعطيل کردن و بستن درب خبرگزاري شدند.

در پي اين اقدام، مدير عامل خبرگزاري پانا خواستار خروج مهاجمان از مکان خبرگزاري شد اما آنان اقدام به تير اندازي هوايي کرده و وي را مورد ضرب وشتم قرار دادند و سپس متواري شدند.

گفتني است مهاجمان پس از حمله اقدام به ربودن يکي از پرسنل حراست نموده که تا اين لحظه از وي خبري در دست نيست.

به گزارش پانا، اين اتفاق در حالي رخ داد که حجت السلام طائب فرمانده نيروي مقاومت بسيج از دستگيري عده‌اي كه در اغتشاشات و آشوب هاي پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري براي انجام خرابكاري از لباس پليس و بسيج استفاده کرده بودند، خبر داده است.

به نقل از سایت انجمن صنفی روزنامه نگاران

٧ تیر – کامبیز نوروزی دبير کميته حقوقي انجمن صنفي روزنامه نگاران امروز در تهران بازداشت شد. تعدادی دیگر از روزنامه نگاران از هفته پیش به دادگاه های انقلاب احضار شده اند.

٦ تیر - خبرنگار سی.ان.ان: گفتند گزارش مثبت ندهی، امنیتت را تضمین نمی‌کنیم

رضا سیاح، خبرنگار سی‌ان‌ان در ایران، روز پنج‌شنبه گفت که وزارت اطلاعات ایران از تضمین امنیت جانی او، در صورتی که از ایران «گزارش مثبت» مخابره نکند، سلب مسئولیت کرده است.

آقای سیاح که خود متولد ایران است و در سال ۱۳۵۷ با خانواده خود از ایران به آمریکا مهاجرت کرده است روز گذشته در آتلانتای آمریکا، مقر سی‌ان‌ان، افشا کرد که مأموری از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از او خواسته است از اوضاع ایران گزارش مثبت بدهد.

این خبرنگار سی.ان.ان که مجبور به ترک ایران شده است گفت: «این مأمور به من گفت که اگر تعهدنامه امضا نکنی باید در عرض ۲۴ ساعت اینجا را ترک کنی و اگر ترک نکنی ما نمی‌توانیم امنیت تو را تضمین کنیم.»

آقای سیاح در مصاحبه‌های خود اشاره کرد که درست پس از سخنرانی رهبر ایران در نماز جمعه هفته گذشته «سرکوب وحشیانه» مردم توسط «بسیجی‌های لباس‌شخصی که به هیچ کس جواب نمی‌دهند» آغاز شده است.

رضا سیاح روز پنج‌شنبه در آتلانتای آمریکا، مقر سی.ان.ان، در تمام برنامه‌های این شبکه نه بر صندلی مصاحبه‌کننده، بلکه بر صندلی مصاحبه‌شوندگان نشست تا از مشاهدات خود در ایران بگوید.

او در برنامه «بک‌استوری» با اجرای مایکل همز تعریف کرد که «لباس‌شخصی‌ها در مقابل چشمان من دختری حدوداً ۱۴ ساله را زدند و وقتی مردی به این کار آنها اعتراض کرد این مرد را با باتوم به باد کتک گرفتند و مردی دیگر که کاری از دستش برنمی‌آمد از آن چه می‌دید به پهنای صورت اشک می‌ریخت.»

خبرنگار سی‌ان‌ان چهار روز پس از آن برای ملاقات با این مأمور وزارت اطلاعات به «وزارت ارشاد» فراخوانده شده است که سی.ان.ان از پوشش اخبار ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری منع شده بود.

در مدت چهار روزی که آقای سیاح هیچ گزارشی از ایران مخابره نکرد، شبکه سی‌ان‌ان با تکیه بر گزارش شهروندان خبرنگار ایرانی و فیلم‌ها و عکس‌هایی که از ناآرامی‌های ایران بر اینترنت قرار می‌گرفت به پوشش خبرها ادامه داد و بخش بزرگی از زمان برنامه‌های خود را به گزارش و تحلیل اوضاع اختصاص ‌داد.

سه روز پس از ناآرامی‌ها و اعتراضات مردم در ایران، ابتدا کریستین امان‌پور از شبکه سی.ان.ان مورد حمله خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس که حامی دولت نهم است قرار گرفت. خانم امان‌پور به درخواست مقامات دولت نهم مجبور به ترک ایران شد.

چند روز بعد وزارت خارجه ایران این شبکه آمریکایی را به جنگ اینترنتی علیه جمهوری اسلامی متهم کرد.

حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه دولت نهم، در نشست خبری خود سی‌ان‌ان را متهم کرد که به مردم «هک کردن سایت‌های دولتی ایران» را آموزش می‌دهد.

شبکه خبری سی.ان.ان در بیانیه‌ای ضمن رد این اتهامات اعلام کرد که به پوشش اخبار ایران ادامه می‌دهد و گفت: «اخباری که از ایران به بیرون مخابره می‌شود خود گویای اتفاقاتی هستند که در این کشور رخ می‌دهد.»

پس از این که وزارت کشور دولت نهم تنها دو سه ساعت پس از پایان زمان رای‌گیری اعلام کرد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور فعلی، از رقبای خود در این مبارزه پیش است و در کمتر از ۲۴ ساعت بعد او را پیروز انتخابات خواند، مردم معترض به نتیجه انتخابات و عموماً حامیان میرحسین موسوی، رقیب اصلی آقای احمدی‌نژاد، در خیابان‌های تهران و دیگر شهرهای ایران دست به اعتراضی زدند که هنوز به پایان نرسیده است.

جمهوری اسلامی از زمان آغاز این ناآرامی‌ها علاوه بر دستگیری بیش از ۳۰ خبرنگار و روزنامه‌نگار ایرانی، خبرنگاران خارجی حاضر در ایران را نیز به تلاش برای «براندازی» و «انقلاب مخملی» متهم کرده است.

به نقل از رادیو فردا

تیرماه۵ – مازيار بهاری، فيلمساز و خبرنگار هفته نامه آمريکايی نيوزويک در تهران بازداشت شد.

٢ تیر- مصطفی قزانلو قاجار روزنامه نگار و بلاگ نویس در شبانگاه ١ تیرماه در منزل مسکونی اش از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به محل نامعلومی منتقل گردید.

١ تیرماه – مازيار بهاری، فيلمساز و خبرنگار هفته نامه آمريکايی نيوزويک در تهران بازداشت شد.

آقای بهاری داری تابعيت دوگانه ايرانی و کانادايی است. نیوزویک ضمن تائید این خبر اعلام کرد که تاکنون هیچ اطلاعی از اتهامات آقای بهاری ندارد. این دستگیری در حالی صورت میگیرد که سخنگوی وزارت خارجه ایران، در کنفرانس خبری روز یکشنبه خود، شبکه‌های خبری برون‌مرزی ایالات متحده و بریتانیا را به هدایت ناآرامی‌های اخیر متهم کرد.

به نقل ازرادیو فردا

١ تیرماه – اعتراض روزنامه نگاران ایران به محدودیت های اطلاع رسانی

یکصد و هشتاد روزنامه نگار ایران با انتشار بیانیه ای با ابراز نگرانی از وضعیت کشور اعلام کرده اند که به دلیل محدودیت هایی که دولت ایجاد کرده، قادر به انجام وظیفه نیستند. روزنامه نگاران ایرانی در بیانیه اعتراضی خود نوشته اند که دولت اعلام کرده "روزنامه ها باید قبل از چاپ به نظر ماموران دولتی برسد و بدون کنترل منتشر نشود." به عقیده این گروه از روزنامه نگاران، "اقدام غیرقانونی دولت، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون سابقه نداشته است و حتی در دوران جنگ نیز چنین فشاری بر مطبوعات وجود نداشت." روزنامه نگاران ضمن اشاره به محدودیت های ارتباطی از بازداشت روزنامه نگاران انتقاد کرده و با استناد به اصول قانون اساسی از دولت خواسته اند که محدودیت ها را لغو کند بر اساس اصول قانون اساسی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند و تنها در صورتی که مطالبی خلاف قانون درج کنند طبق قانون به موضوع آنها رسیدگی می شود و هیچ مقامی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور حق ندارد با وضع قوانین و مقررات، آزادی های مشروع را سلب کند. در حالیکه اخبار و گزارش های مربوط به مخالفت مردم با نتیجه انتخابات به طور وسیع در سطح جهان انتشار یافته، دستگاه های دولتی ایران از راههای مختلف مانع انتشار این اخبار شده اند. از جمله اقدامات دولت در محدود ساختن دسترسی آزادانه به اطلاعات، محدویت های شدیدی است که در زمینه ارتباط اینترنتی، شبکه مبادله پیامک، اختلال در تلویزیون های ماهواره ای، از جمله شبکه تلویزیون فارسی بی بی سی و محدودیت برای رسانه های داخلی و نمایندگان رسانه های خارجی است. پس از اعلام نتیجه شمارش آرا انتخابات در روز جمعه 22 خرداد محدودیت های گسترده ای بر تعدادی از روزنامه های داخلی وضع شده تا ظاهرا از انعکاس اخبار مربوط به اعتراضات در داخل کشور جلوگیری به عمل آید. کارشناسان می گویند محدویت گردآوری خبر برای رسانه های داخلی و خارجی می تواند باعث شود تا افکار عمومی ایران و جهان به جای گزارش های عینی، به شایعات اتکا کند که احتمالا شامل تصویری افراطی از وقایع خواهد بود. روزنامه نگاران با اشاره به گسترش وسایل ارتباطی نظیر ماهواره و اینترنت؛ محدود کردن مسیر اطلاع رسانی را غیر عملی و توهین آمیز تلقی کرده و در بیانیه خود نوشته اند:" متاسفیم که اکنون تصاویر وحشتناکی از خشونت و ضرب و شتم شهروندان ایرانی در شهرهای ایران خوراک رسانه های جهان شده است بدون این که رسانه های مستقل داخلی بتوانند در این مورد به نحو شایسته اطلاع رسانی کنند." این روزنامه نگاران از "مقامات دلسوز ملک و ملت" تقاضا کرده اند که "محدودیت های اطلاع رسانی را رفع کرده و اجازه دهند روزنامه نگاران از طریق اطلاع رسانی صحیح از رواج شایعات و اخبار کذب و تشویش اذهان عمومی و دامن زدن به تشنجات جلوگیری کنند."

به نقل ازبی بی سی فارسی

١ تیرماه -١٥٠ تن از وکلای دادگستری ایران خواستار آزادی عبدالفتاح سلطانی شدند جمعی از وکلای سرشناس دادگستری ایران در بیانیه‌ای که امروز در اینترنت منتشر شد، خواستار آزادی عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری شدند. آقای سلطانی ۴ روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده است.امضا کنندگان این بیانه ضمن پشتیبانی از خواسته مردم برای دفاع از آزادی و صیانت از آرا، که به گفته وکلا خواسته‌ به حق و قانونی مردم ایران است، توقف بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی را خواستار شده‌اند.

به نقل از رادیو صدای آلمان

٣١ خرداد – ژیلا بنی یعقوب و بهمن احمد امویی سحرگاه ٣٠ خرداد در منزل خود بازداشت شدند. ماموران امنیتی پس از بازرسی منزل این دو روزنامه نگار مستقل را با خود به محل نامعلومی انتقال دادند. ژیلا بنی یعقوب مدیر مدیر سایت کانون زنان ایرانی و بهمن احمدی امویی همسرش هر دو از روزنامه نگاران پر سابقه روزنامه های اصلاح طلب ایران هستند.

بيانيه انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران درباره دستگيري روزنامه نگاران و اعمال محدوديت براي مطبوعات

متاسفانه در پي اعلام نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري و به دنبال اعتراض هايي كه از جانب نامزدها و مردم در سطح رسانه ها و جامعه منعكس شد، متاسفانه محدوديت ها و فشارهايي براي فعاليت رسانه ها- از جمله روزنامه ها و خبرنگاران- ايجاد شد كه به وضوح فاقد وجاهت قانوني است. اين در حالي است كه اهميت كار خبرنگاران، عكاسان و روزنامه نگاران تا حدي است كه حتي شرايط جنگي نيز نبايد مانع فعاليت آزادانه آنها باشد، چرا كه از نتيجه فعاليت اين حرفه نه تنها مردم و گروه هاي اجتماعي، بلكه نظام هاي سياسي نيز بهره مند مي شوند؛ ضمن آنكه از اين طريق مي توانند اعتماد عمومي و انسجام ملي را در جامعه همچنان حفظ كنند. تجربه نشان داده است كه هرگونه فشار بر رسانه ها و روزنامه نگاران و ايجاد محدوديت در شبكه آزاد اطلاع رساني اثري به شدت منفي بر اعتماد و اطمينان مردم نسبت به دولت ها و حكومت ها داشته است.

در حالي كه همه معترفند در روزهاي قبل از برگزاري انتخابات اندك فضاي آزاد ايجاد شده براي رسانه هاي كشور نقشي عميقاً موثر در ايجاد نشاط سياسي – اجتماعي در جامعه داشته، ايجاد محدوديت هاي شديد، سانسور و دستگيري روزنامه نگاران در فضاي ايجاد شده پس از انتخابات، متاسفانه پاسخ شايسته اي براي عملكرد مثبت و شجاعانه پاره اي از رسانه هاي مستقل و روزنامه نگاران نبود.

متاسفانه با توجه به اخبار و شواهد موجود، در هفته پس از انتخابات، موارد متعددي از اقدامات غيرقانوني در مورد رسانه ها صورت گرفته است:

الف) توقيف و ممنوعيت انتشار برخي روزنامه ها از جمله ياس نو و كلمه سبز

ب) دستگيري چندتن از خبرنگاران و روزنامه نگاران در تهران و شهرستانها

ج) حضور ماموران امنيتي در چاپخانه براي اعمال سانسور در مورد برخي مطالب، تيترها و عكس ها

د) نامه هاي مكرر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خطاب به مديران مسئول نشريات براي اعمال خود سانسوري با توجه به شرايط حساس كشور، اقدامات غيرقانوني فوق، به جز آنكه فضاي ناامني اطلاعاتي را در جامعه تشديد كند و بر بي اعتمادي مردم نسبت به دستگاه هاي اجرايي بيفزايد، ثمري در پي نخواهد داشت.

انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران ضمن محكوم كردن اين اقدامات مغاير قانون، از مسئولان ذيربط مي خواهد كه با آزاد كردن روزنامه نگاران بازداشت شده - كه وظايف حرفه اي خود را انجام مي دادند- و رفع محدوديت هاي ايجاد شده براي انتشار آزاد اخبار و مطالب روزنامه هاي پر مخاطب كشور، پايبندي مسئولان و دستگاههاي قضايي و اجرايي به قانون را نشان دهند.

دبيرخانه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران


--------------------------------------------------------------------------------

٣٠ خرداد- محمد قوچانی سردبیر روزنامه اعتماد ملی و روزنامه های توقیف شده شرق و شهروند امروز، سحرگاه امروز در منزلش بازداشت و به محل نامعلومی انتقال یافت. محمد قوچانی نوزدهمین روزنامه نگار دستگیر شده در ایران است. ایران هم اکنون با ٣١ روزنامه نگار زندانی ، دومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران است.

٣٠ خرداد- سایت انتخاب توقیف شد. این سایت یک رزو پیش از انتخابات مسدود شده بود. سایت انتخاب بدلیل انتشار مطالبی که از سوی دادستانی "اخلال در امر انتخابات" خوانده شده، توقیف شده است.

اسامی روزنامه نگاران دستگیر شده از تاریخ ٢٣ خرداد ١٣٦٤

تهران : عبدالرضا تاجیک، مهسا امرآبادی، احمد زیدآبادی ،کیوان صمیمی بهبهانی،بهزاد باشو، سید خلیل میراشرفی، سمیه توحیدلو ،محمد ، محمد قوچانی عطریانفر، سعید حجاریان،محمد علی ابطحی،سعید لیلاز

مشهد : روح اله شهوار

بوشهر : ماشالله حیدر زاده، حمیده ماحوزی، امان الله شجاعی، حسین شکوهی

رشت : مجتبا میرمحسن


--------------------------------------------------------------------------------

٢٩ خرداد تعداد دیگری از روزنامه نگاران در ایران دستگیر شدند

از روز شنبه ٢٣ خرداد تا امروز ١٧ روزنامه نگار و وب نگار دستگیر شده اند.

در بوشهر

٢٦ خرداد

ماشالله حیدر زاده

حمیده ماحوزی

امان الله شجاعی

حسین شکوهی

در رشت

٢٥ خرداد

مجتبا میرمحسن روزنامه سردبیر گیلان امروز و همکار رادیو زمانه

دیگر روزنامه نگاران زندانی

عبدالرضا تاجیک، مهسا امرآبادی، احمد زیدآبادی ،کیوان صمیمی بهبهانی،بهزاد باشو، سید خلیل میراشرفی، سمیه توحیدلو محمد عطریانفر، سعید حجاریان،محمد علی ابطحی،سعید لیلاز ، روح اله شهوار--------------------------------------------------------------------------------

٢٨ خرداد

به نام خداوند مهربانى‌ها

ما مستندسازيم، كار ما كشف و بيان حقيقت است. حقيقت از طريق بيان همه جانبه‌ى واقعيت امكان‌پذير است. در رويدادهاى اخير كشور، رسانه‌ى ملى با پنهان‌سازى واقعيت، امكان دسترسى به حقيقت را براى افراد جامعه غيرممكن مى‌سازد.

ما مستندسازيم، كار ما كارى رسانه‌اى است. صداوسيما به‌عنوان رسانه‌ى ملى متعلق به كل جامعه و موظف به بازتاب واقعى رويدادهاى اجتماعى و تنوع ديدگاه‌هاى متفاوت است؛ پس نبايد سخنگوى يك جناح خاص باشد و بخش وسيعى از جامعه را حذف كند.

ما مستندسازيم، كار ما هنر است و متعهد به فرهنگ، هنر و زبان سرزمين خود هستيم. زبان خبرى بايد حافظ اصول اخلاقى و شرافت جامعه باشد. صداوسيما با تحريف و حذف خبرها و كاربرد ادبيات خبرى تحقيرآميز، از يك‌سو دروغ گفتن و دروغ‌پراكنى را به امرى عادى در جامعه تبديل مى‌كند و از سوى ديگر مردم را با اصطلاحاتى موهن خطاب ‌كرده و با اين لحن و ادبيات، ملت را به سوى اغتشاش و تقابل مى‌كشاند.

ما هشدار مى‌دهيم در شرايط ملتهب فعلى، محروم كردن جامعه از بيان صلح‌آميز مطالبات خود مى‌تواند به بروز واكنش‌هاى خشونت‌آميز بيانجامد؛ جامعه‌اى كه مردم آن تا پيش از روز انتخابات با آرامش و در كنار يكديگر به تبليغ نظرات خود مى‌پرداختند.

ما هشدار مى‌دهيم اين نوع عملكرد، در حكم مشاركت در هر نوع خشونت، هر نوع كشتار، هر نوع دوپارگى اجتماعى و هر فاجعه‌ى انسانى در جامعه است و جامعه‌اى را كه مى‌تواند حول مفهوم عدالت به وحدت ملى برسد، به بخش‌هاى متخاصم و رودرو تقسيم مى‌كند.

يكايك مردم اين سرزمين، در اين سى سال، در تك‌تك روزها، در غم و شادى هم شريك بوده‌اند، در كنار هم جنگيده‌اند، و شهيد و قربانى داده‌اند.

ما ملتى هستيم با تاريخ چند هزار ساله. همه با هم‌ايم و همه شريك اين تاريخ و اين سرزمين.

ما را چند پاره نكنيد.

ــ۲۷ خردادماه ۱۳۸۸

امضاكنندگان: ۱. محمدرضا اصلانى ۲. محمد تهامى‌نژاد ۳. رخشان بنى‌اعتماد ۴. پيروز كلانترى ۵. محسن عبدالوهاب ۶. اُرد زند ۷. همايون امامى ۸. ناصر صفاريان ۹. مجتبى ميرتهماسب ۱۰. محبوبه هنريان ۱۱. حسن بهرامزاده ۱۲. بهرام عظيم‌پور ۱۳. ابراهيم مختارى ۱۴. كامران شيردل ۱۵. محمدرضا مقدسيان ۱۶. پرويز كيمياوى ۱۷. خسرو سينايى ۱۸. مهوش شيخ‌الاسلامى ۱۹. فرهاد ورهرام ۲۰. هوشنگ آزادى‌ور ۲۱. مهناز افضلى ۲۲. رضا حائرى ۲۳. احمد ميراحسان ۲۴. فرهاد مهرانفر ۲۵. مانى پتگر ۲۶. مهرداد زاهديان ۲۷. هوشنگ آزادى‌‌ور ۲۸. رخساره قائم مقامى ۲۹. مهناز محمدى ۳۰. محمد رسول‌اف ۳۱. حميد سهيلى مظفر ۳۲. محمد جعفرى ۳۳. آذر مهرابى ۳۴. غلامرضا كتال ۳۵. ناهيد رضايى ۳۶. مجيد موثقى ۳۷. سودابه مرتضايى ۳۸. محسن خان‌جهانى ۳۹. هادى آفريده ۴۰. ميترا منصورى ۴۱. بنفشه خشنودى ۴۲. ماجد نيسى ۴۳. ايرج مصلحى ميلانى ۴۴. سعيد نادرى ۴۵. محمود مقدس جعفرى ۴۶. شهرام درخشان ۴۷. نادر خادم طريقت ۴۸. ليدا معينى ۴۹. جواد نجم‌الدين ۵۰. اميرحسين بهبهانى ۵۱. آرش رئيسيان ۵۲. احمد زاهدى ۵۳. پويان شاهرخى ۵۴. مصطفى شيرى ۵۵. محمدرضا مرزوقى ۵۶. مهدى باقرى ۵۷. حميد بهارى ۵۸. بابك بهداد ۵۹. آزاده بيزار گيتى ۶۰. جواد توانا ۶۱. محمد رازدشت ۶۲. مريم حق‌پناه ۶۳. محسن غلام‌زاده ۶۴. كاوه بهرامى‌مقدم ۶۵. اسماعيل امامى لنگرودى ۶۶. حميد جعفرى ۶۷. بهزاد خداويسى ۶۸. فرناز جمشيدى مقدم ۶۹. رضا بهرامى‌نژاد ۷۰. محسن استادعلى مخملباف ۷۱. عباس امينى ۷۲. هيوا امين‌نژاد ۷۳. مهدى گنجى ۷۴. مهدى پريزاد ۷۵. محمدصادق جعفرى ۷۶. محمد شيروانى ۷۷. محسن نظرى ۷۸. منوچهر مشيرى ۷۹. على شهريارى ۸۰. ابراهيم حقيقى ۸۱. فرحناز شريفى ۸۲. پدرام اكبرى ۸۳. على اركيان شريفى ۸۴. حسين دلير ۸۵. سوسن بيانى ۸۶. محسن اميريوسفى ۸۷. محمد خليل‌زاده ۸۸. ابراهيم سعيدى ۸۹. پريوش نظريه ۹۰. محمد راسخ‌فر ۹۱. حميده شريف‌راد ۹۲. سعيد وحيدى ۹۳. خاطره حناچى ۹۴. سيدعليرضا رسولى نژاد ۹۵. مرتضى‌ شاملى ۹۶. عليرضا دهقان ۹۷. ميلاد بهار ۹۸. مهدى قربان‌پور ۹۹. مهدى اسدى ۱۰۰. بابك شيرين صفت ۱۰۱. محمدحسن صائمى ۱۰۲. احمدرضا صدقى وزيرى ۱۰۳. محمدرضا فتاح حسينى ۱۰۴. كورش فرزانگان ۱۰۵. احمد گل‌نراقى ۱۰۶. كورش افشارپناه ۱۰۷. رضا مجلسى ۱۰۸. رضا ضيائى دوستان ۱۰۹. ابوالفضل حاج سعيد ۱۱۰. فواد عفراوى ۱۱۱. مازيار بهارى ۱۱۲. بهمن كيارستمى و... (اين اسامى در حال تكميل شدن است.)


--------------------------------------------------------------------------------

چهارشنبه ٢٧ خرداد

ممانعت از چاپ شماری از روزنامه ها در ایران

بنا بر گزارش ها از تهران، امروز شماری از روزنامه‌های ایران منتشر نشده و توزیع تعدادی دیگر نیز با مشکل روبرو شده است. به گزارش ایسنا روزنامه های آفتاب یزد، حیات نو و خبر منتشر نشده اند و جمهوری اسلامی نیز با تاخیر توزیع شده است.

ممانعت از چاپ شماری از روزنامه ها در ایران بنا بر گزارش ها از تهران، امروز شماری از روزنامه‌های ایران منتشر نشده و توزیع تعدادی دیگر نیز با مشکل روبرو شده است. به گزارش ایسنا روزنامه های آفتاب یزد، حیات نو و خبر منتشر نشده اند و جمهوری اسلامی نیز با تاخیر توزیع شده است.

امید قزوینی، سردبیر روزنامه حیات نو، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، با تایید خبر منتشر نشدن این روزنامه گفته است که سه شنبه شب، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادستانی کل کشور با حضور در چاپخانه‌ این روزنامه، از چاپ بعضی مطالب جلوگیری کردند و نسبت به درج برخی تیترها و مطالب انتقاد داشتند.

آقای قزوینی گفته است که مسئولان روزنامه تغییر مطالب و تیتر ها را قبول نکرده اند و به همین دلیل روزنامه منتشر نشده است.

منصور مظفری، مدیر مسوول روزنامه آفتاب یزد نیز در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا گفته است: " تیتر یکی از اخبار روزنامه به اظهارات یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری مربوط بوده که گفته‌های وی را از سایت منسوب به این کاندیدا نقل کرده بودیم، اما در چاپخانه از چاپ این مطلب و تیتر آن ممانعت شد."

روزنامه خبر هم در سایت اینترنتی خود توضیح داده است که امروز، چهارشنبه "به دلیل پاره‌ای مشکلات فنی" منتشر نشده و فردا، پنجشنبه نیز منتشر نخواهد شد.

به نقل از بی بی سی


--------------------------------------------------------------------------------

هشدار سپاه پاسداران به سایت ها و وبلاگ ها

سپاه پاسداران ایران با انتشار اطلاعیه ای، گروهی را متهم کرده که با "دروغ ها و تهمت های ساختگی و سازماندهی شورشها" از طریق اینترنت به"تبلیغ آشوبگری" و "شایعه پراکنی" مشغولند.

٢٧ خرداد سعید لیلاز روزنامه نگار اقتصادی و عضو هئیت سردبیری تحریره روزنامه سرمایه در منزلش دستگیر شد

٢٦ خرداد محمد عطریانفر مدیر و صاحب امتیاز بسیاری از روزنامه های اصلاح طلب از جمله همشهری، شرق، شهروند امروز بازداشت شد.

هشدار سپاه پاسداران به سایت ها و وبلاگ ها

سپاه پاسداران ایران با انتشار اطلاعیه ای، گروهی را متهم کرده که با "دروغ ها و تهمت های ساختگی و سازماندهی شورشها" از طریق اینترنت به"تبلیغ آشوبگری" و "شایعه پراکنی" مشغولند.

بنابر اطلاعیه ای که "مرکز بررسی جرایم سازمان یافته" وابسته به سپاه پاسداران منتشر کرده، از مدیران سایت های اینترنتی خواسته است مطالبی که حاوی "تبلیغ آشوبگری و تهدید مردم و شایعه" باشد را حذف کنند و گرنه "اقدامات قانونی ما می تواند برای آنها بسیار سنگین باشد."

این مرکز در اطلاعیه خود تاکید دارد که در بررسی خود "در فضای سایبر به موارد متعددی از سایت های خبری منحرف برخورد کرده که با تغییر رویکرد و ایجاد سایت ها و وبلاگهای متعدد به تشویش اذهان عمومی، تبلیغ اغتشاشگری و ایجاد آشوب های خیابانی" پرداخته اند.

مرکز بررسی جرایم سازمان یافته معتقد است که این سایت ها و وبلاگ ها "با دروغ ها و تهمت های ساختگی و سازماندهی شورشها به اقدامات غیرقانونی خود در زمینه تخریب و اخلال در نظرم و امنیت عمومی دامن می زنند."

سپاه پاسداران با تشبیه این سایتها و وبلاگ ها به مراکزی سازمان یافته، آنها را متهم کرده که "با حمایت مالی و فنی شرکت های کانادایی و آمریکایی و رسانه های تحت حمایت سازمان های اطلاعاتی آمریکایی و انگلیسی (رادیو زمانه، رادیو فردا، بی بی سی فارسی)" فعالیت می کنند.

معمولا در ایران تخلفات اینترنتی از سوی نهادهای قضایی و انتظامی و وزارت اطلاعات مورد پیگیری قرار می گیرد اما از اواخر سال گذشته تشکیلاتی با عنوان "مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سایبری" سپاه پاسداران فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده است.

این مرکز می گوید که عوامل اصلی این "شبکه های اینترنتی مخرب" را شناسایی کرده و به زودی مستندات خود را منتشر خواهد کرد.

محدودیت رسانه ها این اطلاعیه در حالی منتشر شده است که در چند روز اخیر محدودیت های رسانه ای در ایران به طرز چشمگیری افزایش یافته است.

گفته می شود وزارت ارشاد به خبرنگاران خارجی اطلاع داده که تنها حق دارند از گردهمایی های دارای مجوز دولتی گزارش تهیه کنند و حق ارسال خبر در مورد حوادث و تحولات خبری دیگر را ندارند.

این دستور پس از آن صادر می شود که با اعلام نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران، شهر تهران و شمار دیگری از شهرهای این کشور صحنه تظاهرات و حضور اعتراض آمیز گروه های مختلف مردم بوده است.

روز دوشنبه، 25 خرداد، صدها هزار نفر از طرفداران آقای موسوی در خیابان مرکزی شهر تهران در اعتراض به نتیجه انتخابات به راهپیمایی پرداختند و این راهپیمایی آرام در ساعات پایانی به خشونت کشیده شد. بنابر گزارشهای رسمی در جریان این راهپیمایی هفت نفر کشته و 29 نفر زخمی شده اند.

گفته می شود که دستگاه های دولتی در ایران به اقدامات مختلفی برای جلوگیری از دسترسی مردم به اخبار این حوادث چند روز اخیر ایران بعد از انتخابات مبادرت کرده اند.

از جمله اقدامات دولت در محدود ساختن دسترسی آزادانه به اطلاعات، محدویت های شدیدی است که در زمینه ارتباط اینترنتی و شبکه مبادله پیامک و اختلال در تلویزیون های ماهواره ای، از جمله شبکه تلویزیون فارسی بی بی سی ایجاد شده است.

برخی از ناظران اینگونه اختلالات را بی سابقه توصیف کرده و گفته اند که تلاش برای قطع شبکه های ارتباطی داخل یک کشور معمولا اقدامی است که مخالفان یک دولت برای فلج کردن اداره امور، مثلا با دست زدن به اعتصاب عمومی، به آن مبادرت می ورزند و دولت ها قاعدتا خود را حافظ امنیت ارتباطی شهروندان می دانند.

پس از اعلام نتیجه شمارش آرا انتخابات در روز جمعه، نیروهای انتظامی در تهران و سایر شهرها مستقر شدند تا از اعتراض مردم نسبت به این نتیجه جلوگیری به عمل آورند.

همچنین، محدودیت های گسترده ای بر تعدادی از روزنامه های داخلی وضع شد تا ظاهرا از انعکاس اخبار مربوط به اعتراضات در داخل کشور جلوگیری به عمل آید.

همزمان دسترسی به برخی سایت های دولتی و طرفدار دولت نیز ظاهرا در نتیجه اقدامات مخالفان این سایت ها با دشواری صورت می گیرد.


--------------------------------------------------------------------------------

سه شنبه ٢٦ خرداد

ابطحی، حجاریان و امین زاده بازداشت شدند

دختر محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر و معاون رئیس جمهوری در زمان محمد خاتمی، بازداشت او، سعید حجاریان و محسن امین زاده را تأیید کرده است.

فاطمه ابطحی روز سه شنبه 26 خرداد (16 ژوئن) به بی بی سی فارسی گفت که صبح امروز سه نفر با لباس شخصی به منزل آقای ابطحی مراجعه کرده و او را با خود برده اند.

خانم ابطحی گفت که بازداشت کنندگان کارت شناسایی یا حکم بازداشت ارائه نکرده اند و به پرسش های آنها پاسخ نداده اند، اما رفتارشان محترمانه بوده است و گفته اند که به زودی با خانواده آقای ابطحی تماس خواهند گرفت.

او گفت که با واسطه با اعضای خانواده آقای حجاریان و آقای امین زاده تماس داشته و می تواند بازداشت آنها را تأیید کند.

محمد علی ابطحی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از نامزدی مهدی کروبی حمایت می کرد.

سعید حجاریان و محسن امین زاده هم در این انتخابات از نامزدی میرحسین موسوی حمایت می کردند.


--------------------------------------------------------------------------------

فارس: مسئول روابط عمومي دادگستري استان قزوين از توقيف نشريه ولايت قزوين خبر داد.‌ مظاهر مهرعليان بيان داشت: در پي چاپ كاريكاتور در نشريه شماره 20 خرداد و شكايت ارائه شده مبني بر توهين به رئيس جمهور، رسيدگي به پرونده مربوطه از سوي دادستان محترم به بازپرسي شعبه اول دادسراي عمومي و انقلاب قزوين محول شد. وي ادامه داد: پس از بررسي‌هاي انجام شده بازپرس شعبه اول دادسراي عمومي و انقلاب قزوين حكم توقيف اين نشريه را تا اطلاع ثانوي صادر كرد. مسئول روابط عمومي دادگستري استان قزوين توضيح داد: حكم توقيف اين نشريه ابلاغ شده و اين نشريه تا اطلاع ثانوي توقيف است.


--------------------------------------------------------------------------------

رضا تاجيك ، روزنامه نگار بازداشت شد

هم ميهن : رضا تاجيك روزنامه نگار، لحظاتي پيش توسط ماموران لباس شخصي در محل كارش در روزنامه فرهيختگان بازداشت شد. ماموران كه 3 نفر بودند علت بازداشت وي را اعلام نكردند.


--------------------------------------------------------------------------------

مقامات ایرانی دفتر العربیه در تهران را برای یک هفته تعطیل کردند